EMPLOYEE BENEFITS WEBSITE
Frequently Asked Questions

Gezondheidszorgen

Raadpleeg de antwoorden op de meest gestelde vragen. Als u in de lijst uw vraag niet vindt, stel ze hier.

AssurCard

 • Wat is AssurCard precies?

  Dankzij Assurcard moeten de begunstigden van een hospitalisatieverzekering niet meer zelf de factuur betalen. Zij moeten ook niet meer wachten op de terugbetaling van hun verzekeraar. Het is m.a.w. een derdebetalersysteem.

 • Wat zijn de voordelen van AssurCard?

  Dankzij het nummer van uw kaart en de terminal in de ziekenhuizen, maakt AssurCard een rechtstreekse communicatie mogelijk tussen de aangeslotene, het ziekenhuis en de verzekeraar. Dit bespaart u heel veel formaliteiten. Dekt uw hospitalisatieverzekering de interventie, dan regelt uw verzekeraar uw hospitalisatiekosten. Gedaan dus met vooruitbetalen en wachten op de terugbetalingen.

 • Voor wie is AssurCard bestemd?

  AssurCard is bestemd voor alle begunstigden van een aanvullende hospitalisatieverzekering die hun werkgever heeft onderschreven bij Allianz, voor zover deze hiertoe een aanvraag heeft gedaan ten gunste van zijn werknemers.

 • Wat moet ik doen bij een ziekenhuisopname?

  Dankzij AssurCard kunt u uw hospitalisatie vroegtijdig aangeven bij Allianz, door één van de volgende methoden te kiezen:
  • Ofwel vult u uw aangifte in aan de AssurCardterminal aan het onthaal in het ziekenhuis.
   U kunt de lijst met ziekenhuizen erkend door AssurCard raadplegen op www.assurcard.be of op de EB Website (www.allianz.be/eb) in de rubriek « Oplossingen Gezondheidszorgen ».

  • Ofwel schrijft u vooraf in via de website van AssurCard: www.assurcard.be.

  • Ofwel schrijft u vooraf in via telefoon op het nummer 0800/32 213.

  Bent u ingeschreven, dan krijgt u van Allianz een antwoord over de rechtstreekse regeling van uw kosten:
  • Groen licht? Alles is in orde. Uw verzekeraar draagt rechtstreeks uw hospitalisatiekosten. Het ziekenhuis neemt contact op met uw verzekeraar. Zo blijft de administratie voor iedereen beperkt. U betaalt geen voorschot, als u inschrijft, een kamer reserveert,… Het ziekenhuis stuurt de factuur automatisch naar uw verzekeraar. Ter informatie ontvangt u achteraf de afrekening van de kosten die uw verzekering dekt en eventueel het saldo dat uw verzekering niet ten laste neemt (vrijstelling, dranken, TV, telefoongebruik…).

  • Oranje licht? Allianz heeft bijkomende info nodig. Uw geneesheer moet een medisch formulier invullen dat u terugstuurt naar Allianz.

  • Rood licht? De derdebetalerregeling is niet van toepassing. U betaalt het voorschot en de factuur van de hospitalisatie zelf.

  De dag van uw opname, gaat u met uw AssurCard en uw identiteitspapieren naar de opnamedienst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan u zo identificeren als begunstigde van de AssurCarddienst en uw opname aan Allianz bevestigen.

 • Wat als ik problemen heb met het gebruik van de AssurCardterminal?

  Er is begeleiding voorzien ter plaatse. Aan de balie van het ziekenhuis kunt u rekenen op een geknipte oplossing naargelang van uw situatie. Meer technische vragen? Bel het nummer 0800/32 213.

 • Ik kreeg van de terminal een “oranje licht”. Ik moet nu een formulier invullen. Waarom? Wat moet ik ermee doen? Hoe weet ik of mijn kosten werkelijk gedekt zijn?

  Allianz heeft juist bijkomende medische gegevens nodig. Laat het formulier invullen en ondertekenen door de dokter die u in het ziekenhuis verzorgt. Teken het formulier ook zelf en vraag aan de balie van uw ziekenhuis om het formulier terug te zenden naar Allianz op het nummer 02/214 73 15.

  Met deze informatie kan Allianz beslissen of uw verzekering aan uw hospitalisatiekosten meebetaalt. Als alles in orde is, nemen wij uw kosten ten laste. Allianz verwittigt u.

 • Dus, een hospitalisatie kost me nooit nog een cent?

  Uw verzekeraar regelt uw ziekenhuisfactuur rechtstreeks. Achteraf nodigt Allianz u zo nodig uit om eventueel het saldo te betalen (franchise, dranken, televisie, telefoonfacturen…).

 • Hoe krijg ik mijn AssurCard?

  Allianz stuurt automatisch de AssurCard en een handleiding naar de nieuwe verzekerden, d.w.z.:
  • de pas aangeworven personeelsleden en hun familie;

  • de nieuwe aanvullende hospitalisatieverzekeringen onderschreven bij Allianz.

 • Ik heb net mijn AssurCard gekregen. Moet ik nog iets doen om mijn kaart te kunnen gebruiken?

  De AssurCard is gebruiksklaar. U hoeft uw kaart niet te activeren om ze te kunnen gebruiken bij hospitalisatie.

 • Ik heb alle kaarten voor mijn gezin goed ontvangen, maar er is een schrijffout (of een fout in de geboortedatum) op één van de kaarten.

  Geef die fout aan via het nummer 0800/32 213. Via de post krijgt u van Allianz een nieuwe kaart.

 • Wat gebeurt er als ik mijn AssurCard niet meer vind?

  Geef het verlies van uw kaart aan via het nummer 0800/32 213. Via de post krijgt u van Allianz een nieuwe kaart.

 • Mijn zoon heeft recht op de hospitalisatieverzekering, maar hij heeft zijn kaart nog niet ontvangen. Hij studeerde nog in juni, maar in juli gaat hij werken. Krijgt hij zijn kaart?

  In principe hebben alle begunstigden van de hospitalisatieverzekering recht op hun AssurCard. Bel het nummer 0800/32213. Wij gaan na wat er scheelt.

 • Zijn de ziekenhuizen niet geneigd om over te factureren omdat ik via AssurCard een aanvullende hospitalisatieverzekering geniet?

  De samenwerking tussen AssurCard en de ziekenhuizen steunt op een akkoord waarbij de ziekenhuizen zich er o.a. toe verbinden geen onderscheid te maken tussen patiënten die over een AssurCard beschikken en andere patiënten. Doen zij dat toch, dan zal AssurCard controles uitvoeren om onverantwoorde kostenverhogingen tegen te gaan.

 • Wat met de kosten van pre- en posthospitalisatie?

  Op dit moment concentreert AssurCard zich alleen op het betalen van de hospitalisatiefacturen. Voor de terugbetaling van de kosten wordt de gewoonlijke procedure gevolgd en wordt Allianz geraadpleegd.

 • Wat als ik mijn medische gegevens niet wil verstrekken?

  Het gebruik van de AssurCard steunt op een globaal akkoord van uw werkgever waarmee u instemt. U aanvaardt de algemene voorwaarden en u geeft ons de toelating om uw medische gegevens door te geven bij een schadegeval. Het gebruik van de kaart komt eigenlijk overeen met een elektronische schadeaangifte. De hospitalisatiekosten worden rechtstreeks van het ziekenhuis naar de verzekeraar gestuurd en de noodzakelijke medische gegevens worden doorgegeven aan de medische raadgever van de maatschappij.

  Bovendien in naleving van de wet op het privéleven, kent AssurCard enkel het kaartnummer en het hospitalisatienummer; de overige medische gegevens blijven in het bezit van de medische raadgever, zonder dat ze doorgegeven worden aan de verzekeraar of de werkgever.

 • Hoe staat u tegenover de andere verzekeraars die betrokken zijn bij AssurCard?

  Alle partners hebben hun inspanningen gebundeld om een systeem te ontwikkelen dat de communicatie tussen het ziekenhuis en de verzekeraar vergemakkelijkt. Natuurlijk blijven wij autonoom op het vlak van onze beslissingsprocedures, toekenning van dekkingen en beheer van hospitalisatiecontracten. De maatschappijen blijven dus concurrenten, maar ze werken samen om een betere service te kunnen bieden aan hun klanten.

 • Wat biedt AssurCard meer?

  Met AssurCard weet u vanaf het begin of uw verzekeraar meebetaalt aan uw hospitalisatiekosten. U kunt de kosten beter inschatten en uw budget beter beheren (u kunt bijvoorbeeld opteren voor een eenpersoonskamer naargelang van de tussenkomst van uw verzekeraar).

  Bovendien steunt het proces van de AssurCard op een centrale eenheid die onafhankelijk is van de interne beheerssystemen van de verzekeraars. Het is dus toegankelijk voor andere maatschappijen.

  Tenslotte via AssurCard is de elektronische verzending van facturen tussen ziekenhuis en verzekeraar mogelijk.

Meest gestelde vragen
Thema