Allianz Invest
 
Nu actie 2% taks gratis
Allianz biedt een mooie opportuniteit om de potentiele rendementen van je belegging nog aantrekkelijker te maken.

Tot 31 december 2016 bied ik je de taks van 2% aan op een belegging zonder kapitaalgarantie (tak 23) in Allianz Invest. De actie is niet van toepassing voor het sparen met gewaarborgd kapitaal (tak 21).

Uiteraard kan dit aanbod enkel nadat uit de analyse die we samen zullen maken, blijkt dat een tak 23 belegging overeenstemt met je persoonlijke situatie. Het voordeel mag je er immers niet toe aanzetten een niet geschikte belegging te aanvaarden.

Bel me vlug om er over te praten!

Ontdek alvast Allianz Invest in deze brochure