Algemene voorwaarden

Zelfstandigen en onderneming

Je geld

Invest for Life Corporate2

Je package

All-in-One Pro

Je I.T. materiaal en elektronische apparaten

Restart: verzekering van informatica- en elektronisch kantoormateriaal

Verzekering alle risico's elektrische en elektronische installaties

U zoekt de algemene voorwaarden van een contract Leven dat hierboven niet voorkomt?

Neem contact met ons Contact Center Life:

(vermeld uw contractnummer en zo mogelijk de referte van de algemene voorwaarden)

We bezorgen u dan een kopie van de algemene voorwaarden.