Bewaren van persoonsgegevens

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen en zolang de wet dat vereist.

De duur voor de bewaring van de contractuele gegevens en van de gegevens voor het schadebeheer varieert sterk afhankelijk van het type verzekeringscontract of van de duur van de hypothecaire lening.

De looptijden

De bewaartermijn loopt af bij het einde van de wettelijke verjaringstermijn die volgt op het laatste schadegeval dat wordt gedekt door het verzekeringscontract of die volgt op de terugbetaling van de hypothecaire lening. De verjaringstermijn is de periode waarin het verzekeringscontract opnieuw in werking kan worden gesteld.

De duur varieert dus sterk naargelang het type verzekering. Bepaalde contractuele gegevens of gegevens over een schadegeval worden immers slechts enkele jaren bewaard, terwijl andere 30 jaar lang bewaard moeten worden, of zelfs tijdens de volledige levensduur van de persoon in kwestie.