Delen van persoonsgegevens

Met welke categorieën van personen worden je persoonsgegevens gedeeld?

Met welke categorieën van personen worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Je gegevens worden gedeeld met de medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen. Die taken worden gedefinieerd in het maatschappelijke doel van het bedrijf, het arbeidsreglement, de functiebeschrijvingen en in wat doorgaans het beleid voor toegang tot de IT-middelen wordt genoemd. Het gaat om medewerkers van de afdelingen contract- en schadebeheer, de preventieafdeling, de commerciële en marketingafdelingen, de juridische dienst en de afdelingen compliance (conformiteitscontrole) en interne audit.

Delen van persoonsgegevens

Binnen het kader van de bovenvermelde doelen en in zoverre dit gerechtvaardigd is, delen wij je gegevens ook met uw makelaar, die ons, in uw naam en voor uw rekening, het beheer toevertrouwt van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en het uitvoeren van je contracten, met onze herverzekeraars, die als taak hebben de te zware of te grote risico’s te verminderen, met experten die worden opgeroepen om hun mening te formuleren of met juridische adviseurs voor bepaalde risico’s of schadegevallen, en met de Belgische of buitenlandse overheidsdiensten, met name FATCA en CRS, de controlediensten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, indien de wetgeving oplegt dat bepaalde gegevens moeten worden verstrekt.

Omwille van de bescherming, de beveiliging van je gegevens of het beheer van onze IT-toepassingen, sturen wij de persoonsgegevens soms door naar een gespecialiseerde firma van de Groep Allianz gevestigd binnen de Europese Unie. We verwijzen hierbij specifiek naar de centra voor de beveiliging van de aan ons toevertrouwde gegevens (back-up).

Eventuele overdrachten buiten de Europese Unie zijn onderworpen aan strenge veiligheidsregels, equivalent met de onze en goedgekeurd door instanties voor de gegevensbescherming van de lokale vestiging of van de groep. Die regels vertegenwoordigen het engagement van de Allianz Groep en van Allianz Benelux om de persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen, ongeacht op welke plaats de gegevens zich bevinden.