Gegevensverwerking in digitale toepassingen

Media, toepassing, profilering en geautomatiseerde beslissingen

Media, toepassing, profilering en geautomatiseerde beslissingen

De nieuwste digitale toepassingen maken nieuwe manieren van gegevensverwerking mogelijk.

Wij geven onze (potentiële) klanten toegang tot modules om premies te berekenen zodat zij de prijzen kunnen vergelijken en contact kunnen opnemen met een makelaar van hun keuze, tot modules om hun financieel profiel te evalueren om na te gaan of onze spaar- of beleggingsverzekeringen hen aanspreken en zo nodig contact op te nemen met een makelaar van hun keuze. Wanneer de (potentiële) klant de berekenings- of evaluatiemodule verlaat, worden zijn gegevens niet meer bewaard. We wijzen er ook op dat de berekening of evaluatie nooit leidt tot een geautomatiseerde beslissing: de gegevens die door de potentiële klant worden overgemaakt, monden uit in een verzekeringsvoorstel dat nog gevalideerd en goedgekeurd moet worden.

Verzamelen van gegevens

Wij gebruiken geolokalisatiegegevens. Met de goedkeuring van de betrokkenen zamelen wij soms geolokalisatiegegevens in, bv. om het gebruik van bedrijfswagens te optimaliseren of om het werk van takel- en pechverhelpingsdiensten te vergemakkelijken. De evaluatie van de verzekerde goederen gebeurt soms ook aan de hand van geolokalisatiegegevens die toegankelijk zijn in openbare digitale kadasters.

Je hebt het recht om meer uitleg te vragen over de logica van die modules of over de profileringslogica, hoewel de modules niet leiden tot geautomatiseerde beslissingen. Het gaat steeds om een simulatietool, een evaluatietool, een tool om prijzen te vergelijken of een tool dat helpt tot de beslissingsvorming die ter beschikking van de (potentiële) klanten wordt gesteld.

Wanneer je naar onze website surft, worden automatisch algemene gegevens ingezameld met behulp van cookies. Die gegevens worden gebruikt om je de gewenste informatie te verstrekken, om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om onze offertes en promoties uit te werken. De cookies zamelen alleen algemene informatie in die niet rechtstreeks gekoppeld is aan uw persoon en die anoniem blijft (taalkeuze, volgorde van de geraadpleegde pagina’s, type webbrowser, gebruikt besturingssysteem, domeinnaam van uw IT-provider). Je kan het gebruik van deze cookies uitschakelen in uw browser. In dat geval kunt u onze website nog altijd bezoeken. Het is dan echter niet meer mogelijk om de taal vooraf te kiezen en je te registreren.

In samenwerking met externe partners en providers van sociale netwerken stellen wij niet-gepersonaliseerde commerciële profielen van potentiële klanten op aan wie wij onze commerciële promoties op niet-gedifferentieerde wijze sturen. De potentiële klanten kunnen die promoties onmiddellijk na ontvangst steeds weigeren.

Wij gebruiken het e-mailadres dat je ons hebt meegedeeld bij het aangaan van uw verzekeringscontract alleen met uw toestemming, hetzij om je de contractuele documenten te bezorgen of, middels een afzonderlijke toestemming, om je op de hoogte te houden van onze producten en promoties.