Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens? 

Wij hebben beveiligingsregels ontwikkeld die, op technisch en organisatorisch vlak, beantwoorden aan de beste praktijken. Doel hiervan is om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang, de diefstal of de foutieve transmissie aan derden van de persoonsgegevens van ons cliënteel te voorkomen.