Bescherming van persoonsgegevens

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Allianz Benelux NV is een verzekeringsmaatschappij die actief is in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Ze maakt deel uit van de groep Allianz met maatschappelijke zetel gevestigd in München (Duitsland).

Allianz Benelux NV kent ook hypothecaire kredieten toe.

Ons beleid kan steeds herzien worden

Als verzekeraar is het de taak van Allianz Benelux om je verzekeringen aan te bieden, je in te dekken tegen de risico’s in je leven, je bezittingen te beveiligen en je indien nodig te vergoeden.

Als kredietinstelling helpt Allianz jou bij het financieren van bepaalde projecten door hypothecaire leningen toe te kennen.

In verband daarmee moeten wij een grote hoeveelheid persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten of van onze partners verwerken. Persoonsgegevens verwerken betekent ze inzamelen, beheren, beveiligen, bewaren en ten slotte ook wissen in overeenstemming met de wet, met de reglementering betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en met de wetgeving betreffende de verzekeringen of de hypothecaire kredieten.

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van je persoonsgegevens en aan de adequate verwerking ervan. Dat is niet meer of minder dan het beschermen van een fundamenteel mensenrecht.

Dit beleid belicht onze visie op de beveiliging van de persoonsgegevens en legt je uit waarom en hoe we die gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt.

Ons beleid kan steeds herzien worden omwille van wetswijzigingen, van de evolutie van de rechtspraak en van ontwikkelingen op het vlak van nieuwe producten en diensten.