Disclaimer

Disclaimer

De teksten, de lay-out, afbeeldingen en andere elementen die op deze site voorkomen, vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht.

Elke kopie, bewerking, vertaling, aanpassing of verandering van deze site of een deel ervan, onder welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen. Blogartikels mogen gedeeld worden, op voorwaarde dat er niets aan de inhoud gewijzigd wordt en de verwijzing naar de Blog op deze website (www.allianz.be) gebeurt.

Wij wijzen er ook op dat een aantal benamingen, tekens en logo's die op deze site werden gebruikt (onder andere het logo en de benaming Allianz), gedeponeerde merken zijn.

Deze site bevat algemene informatie. Indien je de details van onze producten wil kennen, raden wij je aan contact op te nemen met jouw verzekeringsmakelaar of de algemene voorwaarden van onze producten op deze website (www.allianz.be) te raadplegen.

De gegevens die u in onze tools invoert hebben als enig doel u een verzekeringsvoorstel te doen. Een expliciet akkoord voor het gebruik van uw gegevens zal u gevraagd worden voor enige verbintenis, in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

De informatie op deze website (www.allianz.be), eventuele simulaties en andere inhoud die je raadpleegt, heeft enkel een informatieve waarde en is niet bindend. Voor een concrete offerte of contractopmaak, verwijzen wij je naar jouw verzekeringsmakelaar.

Allianz Benelux n.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn website te wijzigen.

Ieder geschil over de website Allianz.be zal uitsluitend onder het Belgisch recht vallen. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn in geval van betwisting.