Aanrijdingsformulier

Meest gestelde vragen

Bij een meningsverschil vul je best een aanrijdingsformulier in met je eigen versie

Bij een auto-ongeval vul je best samen met de tegenpartij één Europees aanrijdingsformulier in. Waarop je daarbij moet letten, lees je hier.

Als beide partijen het eens zijn over wat er gebeurd is, dan is er geen probleem.
Er wordt één document ingevuld, beide partijen ondertekenen het en krijgen elk een exemplaar dat ze aan hun makelaar of verzekeraar bezorgen. Op die manier zal de schaderegeling vlot verlopen.

De kans bestaat natuurlijk dat je met de tegenpartij van mening verschilt over de precieze omstandigheden bij het ongeval. Als er discussie ontstaat, is het vaak niet evident om tot één unanieme visie te komen die vervolgens neergepend wordt op het formulier.

Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waarop in het centrale gedeelte gegevens staan of vakjes aangekruist zijn waar je niet mee akkoord gaat.

Wanneer de meningen zo sterk uiteenlopen dat er geen overeenkomst bereikt wordt, doe je er goed aan om zelf een aanrijdingsformulier in te vullen met je eigen versie. Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waarop in het centrale gedeelte gegevens staan of vakjes aangekruist zijn waar je niet mee akkoord gaat. Vul dan liever zelf een aangifteformulier in en bezorg dit aan je makelaar. Je kan dan zelf alle omstandigheden beschrijven zonder opmerkingen of aanpassingen van de tegenpartij. De tegenpartij zal dit ook doen en nadien wordt de aansprakelijkheid verder onderzocht.