FAQ auto

Meest gestelde vragen

Elke autoverzekeraar gebruikt nu zijn eigen systeem

Tot 1 januari 2004 bestond er in België een wettelijk opgelegd bonus-malussysteem. Het deelde bestuurders in in 23 schalen, naargelang hun schadeverleden. Het principe was eenvoudig: bestuurders die schade veroorzaakten aan anderen, werden gestraft. Zij kwamen in een hogere schaal terecht en zagen de premie voor hun wettelijk verplichte autoverzekering duurder worden. Omgekeerd werden goede bestuurders beloond: elk jaar waarin ze geen ongeval in fout hadden, gingen ze naar een lagere schaal en werd hun premie goedkoper. Alle autoverzekeraars gebruikten dit systeem. Vergelijken was dus redelijk gemakkelijk…

Sinds 1 januari 2004 is dit systeem afgeschaft. Elke autoverzekeraar gebruikt nu zijn eigen systeem om goede bestuurders te belonen en minder goede te penaliseren. Verzekeraars geven, als je overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij, wel een schade-attest mee, zodat je nieuwe verzekeraar zich een beeld kan vormen van je schadeverleden van de voorbije vijf jaar. Dit recente schadeverleden zal mee de premie voor je verplichte autoverzekering bepalen bij je nieuwe verzekeraar.

Ga naar een makelaar voor een autoverzekering. Hij vergelijkt het aanbod en zoekt een oplossing die het best bij jou past.

Concreet is het een stuk lastiger geworden om premies van autoverzekeraars met elkaar te vergelijken. Daarom doe je best een beroep op een verzekeringsmakelaar. Die screent het aanbod van verschillende verzekeraars en gaat voor jou op zoek naar de beste oplossing. Ben je ouder dan 30 en al meer dan 5 jaar schadevrij aan het rondrijden? Dan word je bij Allianz alvast in de laagste en dus goedkoopste schaal ondergebracht.

Een uitgebreid netwerk van erkende herstellers

Ben je betrokken bij een ongeval en is je auto beschadigd, dan mag je vrij je hersteller kiezen. Nochtans beschikt Allianz over een uitgebreid netwerk van erkende herstellers. Dit zijn garages die volgens de kwaliteitsnormen van Allianz werken.

Ga naar een door Allianz erkende hersteller. Het levert je heel wat voordelen op.

 • Je schade wordt binnen 24 uur vastgesteld en in een concreet bedrag omgezet door een expert
 • wij regelen de factuur rechtstreeks met de hersteller (op uitzondering van de eventuele vrijstelling)
 • Een vervangingsvoertuig tijdens de duur van de herstelling
 • Je mag de schade door glasbreuk rechtstreeks laten herstellen zonder voorafgaande expertise. Ook hier betalen we de factuur rechtstreeks aan de hersteller.

Polissen bundelen in een pakket is voordelig

Als particulier neem je meestal verschillende verzekeringscontracten: een autoverzekering, brandpolis, familiale verzekering,. Als je die polissen bundelt in een pakket, levert je dat als trouwe klant een aantal voordelen op. Bij Allianz geniet je extra troeven als je minstens drie polissen bundelt in het verzekeringspakket Allianz All-in-One. Voorwaarde is wel dat één van die drie contracten een auto- of brandverzekering is.

Door je auto-, brand- en familiale verzekering te bundelen geniet je bij Allianz een aantal voordelen.

 • Je krijgt een korting op nieuwe contracten Brand en Auto die worden ondergebracht in het pakket.
 • Allianz neemt de basisvrijstelling op zich tot 625 euro, als de schade, excl. btw, groter is dan 625 euro. Dit kan eenmaal per jaar en per contract (autoverzekering, brandpolis of familiale).
 • Je kan kiezen voor een gespreide betaling van de premie (bv. maandelijks) zonder meerkost.
 • Je krijgt toegang tot vier exclusieve bijstandformules:
  • Bike & Scooter Assist
  • Kids Assist
  • Travel Assist
  • Travel and Drive Assist
 • Je ontvangt jaarlijks een overzicht van je verzekeringen.

Voor meer informatie en advies op maat kan je altijd bij je makelaar terecht.

Meer info's over mijn package

Bij een meningsverschil vul je best een aanrijdingsformulier in met je eigen versie

Bij een auto-ongeval vul je best samen met de tegenpartij één Europees aanrijdingsformulier in. Waarop je daarbij moet letten, lees je hier.

Als beide partijen het eens zijn over wat er gebeurd is, dan is er geen probleem.
Er wordt één document ingevuld, beide partijen ondertekenen het en krijgen elk een exemplaar dat ze aan hun makelaar of verzekeraar bezorgen. Op die manier zal de schaderegeling vlot verlopen.

De kans bestaat natuurlijk dat je met de tegenpartij van mening verschilt over de precieze omstandigheden bij het ongeval. Als er discussie ontstaat, is het vaak niet evident om tot één unanieme visie te komen die vervolgens neergepend wordt op het formulier.

Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waarop in het centrale gedeelte gegevens staan of vakjes aangekruist zijn waar je niet mee akkoord gaat.

Wanneer de meningen zo sterk uiteenlopen dat er geen overeenkomst bereikt wordt, doe je er goed aan om zelf een aanrijdingsformulier in te vullen met je eigen versie. Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waarop in het centrale gedeelte gegevens staan of vakjes aangekruist zijn waar je niet mee akkoord gaat. Vul dan liever zelf een aangifteformulier in en bezorg dit aan je makelaar. Je kan dan zelf alle omstandigheden beschrijven zonder opmerkingen of aanpassingen van de tegenpartij. De tegenpartij zal dit ook doen en nadien wordt de aansprakelijkheid verder onderzocht.

Laat uw elektronische toestellen niet zo maar achter in uw wagen

Heb je een kleine omnium of een volledige omniumverzekering bij Allianz, dan is ook diefstal van je auto verzekerd. Dit betekent echter niet dat ook de volledige inhoud van je auto verzekerd is. Wordt je gsm, smartphone, tablet of laptop gestolen, dan is dit niet verzekerd in je (kleine) omniumverzekering. Idem dito voor bijvoorbeeld een fototoestel. Ben je verzekerd bij Allianz en heb je een Gold- of Gold 24-polis, dan is je gps-toestel verzekerd tot 500 euro.

Wordt er bij de diefstal van een gsm uit je wagen schade aangericht aan de auto zelf, zoals een gebroken ruit, dan is die schade wel verzekerd (maar de diefstal van het toestel niet).

Hoe dan ook doe je er goed aan om elektronische toestellen niet onbeheerd in je auto achter te laten. En al zeker niet op een zichtbare plaats. Hou er ook rekening mee dat bepaalde toestellen aan de hand van wifi of bluetooth opgespoord kunnen worden, zelfs als ze niet met het blote oog van buitenaf zichtbaar zijn.

Je omniumverzekering dekt diefstal van je gsm niet. Wel de schade die aan je auto toegebracht werd om de gsm te stelen.

Omniumverzekering : de beste oplossing

Je kent de situatie: je gaat op daguitstap naar een stad en parkeert je auto op een rustige plek. Wanneer je ’s avonds terugkeert naar je wagen, merk je een grote kras op de zijkant op. Puur vandalisme, maar wat doe je eraan?

Als je een omniumverzekering hebt, dan zal je verzekeraar de schade voor de herstelling terugbetalen. Ook schade aan banden, als die veroorzaakt is door vandalisme, wordt vergoed. De vrijstelling in je contract is wel van toepassing, tenzij je een het package ‘Allianz All-in-One’ onderschreven hebt bij Allianz. Bekijk de algemene en bijzondere voorwaarden van je polis om te zien hoe hoog die vrijstelling precies is, of neem contact op met je makelaar voor meer info. Opgelet, als je enkel een kleine omniumverzekering hebt, dan is vandalisme niet verzekerd.

Geef de schade zeker aan bij de politie. De realiteit leert wel dat het allerminst evident is dat de daders ook gepakt zullen worden... Is dat wel het geval, dan kan je de vrijstelling proberen terug te vorderen van de verantwoordelijke(n).

Een volledige omnium dekt schade door vandalisme, een kleine omnium niet.

Gratis bijstand in België

Als je bij Allianz een wettelijk verplichte autoverzekering hebt, dan geniet je een gratis bijstand in België (of tot 100 km buiten de grenzen). Daardoor krijg je bijvoorbeeld een vervangwagen na een ongeval in recht. Ben je in fout, maar heb je een omniumverzekering bij Allianz, dan krijg je ook een vervangwagen ter beschikking. Je hebt recht op een vervangwagen gedurende de volledige herstellingsperiode van je auto, als je kiest voor een erkend hersteller.

Daarnaast kan je 24 uur op 24 rekenen op bijstand en slepen we je geïmmobiliseerde wagen naar de garage die het dichtst bij je woonplaats ligt. Ook brengen we de inzittenden naar hun bestemming, hun woonplaats of de betrokken garage.

Een ongeval in recht en bij Allianz verzekerd? Allianz stelt je een vervangwagen ter beschikking als je kiest voor een erkend hersteller

Bespreek samen met je makelaar of de gratis bijstand van Allianz aansluit bij je verwachtingen en behoeften. Wens je de bijstandsdekking uit te breiden, bijvoorbeeld met een bijstandswaarborg in het buitenland, dan kan dat perfect bij Allianz. Je makelaar vertelt je er alles over.

Verzilver uw autokorting ook in uw autoverzekering

Of je nu een nieuwe of tweedehandswagen koopt, je betaalt nooit de volledige cataloguswaarde. Bij een nieuwe wagen onderhandel je steevast een korting en tweedehandswagens zakken sterk in waarde gezien hun ouderdom. De factuurwaarde verzekeren is dus logischer en tegelijk ook voordeliger.