Schade door een slecht wegdek

Schade aan je auto door een slecht wegdek

Schade aan je auto door een slecht wegdek

De wegen in ons land zijn niet altijd in optimale staat. Het komt dan ook regelmatig voor dat auto’s beschadigd raken door een slecht wegdek. De schade vergoed krijgen, is echter niet eenvoudig als je geen omniumverzekering hebt.

Wat te doen?

Als je een omniumverzekering afgesloten hebt, dan is er doorgaans geen probleem.
Geef de schade aan bij je makelaar en die zal bij je omniumverzekeraar vragen om de schade te vergoeden (met uitzondering van de eventuele vrijstelling). Je rechtsbijstandsverzekeraar zal deze vrijstelling terugvorderen. Vervolgens zal ook je omniumverzekeraar de schade proberen terug te vorderen van de beheerder van de betrokken weg. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het gewest of de federale overheid.

Heb je geen omniumverzekering, dan wordt het heel wat complexer om je schade terugbetaald te krijgen. Er zit dan niks anders op dan de beheerder van de betrokken weg in gebreke te stellen. De rechter zal oordelen of de weg een ernstig gebrek vertoont of de beheerder een fout begaan heeft en jouw schade daar rechtstreeks verband mee houdt. Is dat het geval, dan zal je schade vergoed worden. Anders dreig je achter het net te vissen.

Goed om weten

Met een omniumverzekering krijg je de schade sowieso terugbetaald, met uitzondering van de eventuele vrijstelling.