Zwakke weggebruiker

De zwakke weggebruiker is goed beschermd

De zwakke weggebruiker is goed beschermd

Een zwakke weggebruiker wordt in ons land extra beschermd. Maar wie is ‘zwakke weggebruiker’ en wat houdt die bijkomende bescherming precies in?

Uitleg

Wie zijn zwakke weggebruikers?

  • voetgangers
  • fietsers
  • personen met een handicap die zich met een manuele of een elektrische rolwagen verplaatsen
  • passagiers van een motorvoertuig
  • berijders van een dier (bv. een paard)
  • menners en passagiers van een (paarden)koets

Hoe wordt een zwakke weggebruiker beschermd?

Bij een verkeersongeval met een motorvoertuig wordt de schade van alle zwakke weggebruikers (en hun rechthebbenden) terugbetaald. Zowel verwondingen als schade aan kledij en functionele protheses (zoals een bril of hoorapparaat) worden vergoed. Zwakke weggebruikers krijgen hun schade dus steeds vergoed, ook al zijn ze in fout.

Een bestuurder van een motorvoertuig die aansprakelijk is voor het ongeval wordt niet vergoed. Is hij niet aansprakelijk, dan vergoedt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (de wettelijk verplichte verzekering) van de partij die in fout is, zijn schade, tenzij hij een bestuurdersverzekering onderschreven heeft

Goed om weten

Passagiers van een auto worden steeds als zwakke weggebruiker beschouwd, de bestuurder niet!