Praktische info gezin

Co-ouderschap en je familiale verzekering

Co-ouderschap

Een familiale verzekering of polis BA Privéleven dekt onder andere de aansprakelijkheid van je kinderen in de privésfeer. Maar wat als je kinderen, door een regeling via co-ouderschap, om de week bij je voormalige partner verblijven? Blijven ze dan gedekt door jouw familiale verzekering?

Biedt je familiale verzekering dekking of niet?

In principe is de aansprakelijkheid van je kind(eren) gedekt in je familiale verzekering, ook als ze bij je ex-partner verblijven. Op dat vlak geen probleem dus.

Wel moet je er rekening mee houden dat een verzekeraar in bepaalde gevallen een ‘gebrek aan toezicht’ of een ‘gebrek aan opvoeding’ kan inroepen en daarom kan weigeren om tussen te komen.

  • Een gebrek aan toezicht kan enkel gelden voor de partner bij wie het kind op het moment van het schadegeval verbleef. Als je kind bij de voormalige partner verbleef op dat moment, kan jou geen gebrek aan toezicht ten laste gelegd worden.
  • Een gebrek aan opvoeding kan ook tegen jou uitgesproken worden, omdat beide partners verantwoordelijk zijn voor de opvoeding… In dat geval ben je dus mee aansprakelijk, ook al was je kind die week niet bij jou.

Goed om weten

Verblijft je kind via co-ouderschap een week bij je ex-partner, dan blijft het gedekt via jouw familiale verzekering.