Praktische info gezin

Een ongevallenverzekering als aanvulling op het ziekenfonds

Ongevallenverzekering

Word je het slachtoffer van een ongeval, dan vergoedt het ziekenfonds je medische kosten gedeeltelijk. Een deel moet je zelf betalen, het zogenaamde remgeld. Met een ongevallenverzekering kan je ervoor zorgen dat je een ruimere bescherming geniet.

Geniet van een ruimere bescherming

In eerste instantie komt de mutualiteit tussen. Dat blijft ook zo als je zelf een ongevallenverzekering voor je privéleven afgesloten hebt. Je ongevallenverzekering zal vervolgens (een deel van) het remgeld op zich nemen.

Overlijden

Een ongevallenverzekering kan ook zorgen voor een ruimere waarborg, bijvoorbeeld als je overlijdt. Je bepaalt zelf het overlijdenskapitaal dat je begunstigde(n) ontvangt als jij sterft.

Ongeval met blijvende of tijdelijke invaliditeit

Ten slotte kan je er met een ongevallenverzekering ook voor zorgen dat je een maandelijks bedrag krijgt als je invalide wordt of een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt.

Bepaalde verzekeringen dekken overigens niet enkel ongevallen , maar ook ernstige ziekten (zoals kanker).

Opgelet als je gevaarlijke sporten (zoals diepzeeduiken en bungeespringen) uitoefent of met de moto rijdt. Veel verzekeraars dekken deze risico’s niet of slechts gedeeltelijk in hun ongevallenverzekering. Opzettelijke daden zijn sowieso uitgesloten, net als ongevallen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van dronkenschap.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar je makelaar. Hij zal je een polis voorstellen die bij jouw verwachtingen en behoeften past.

Goed om weten

Een ongevallenverzekering kan ook tussenkomen als je overlijdt, arbeidsongeschikt of invalide wordt...