FAQ pensioen

Meest gestelde vragen

 • Groepsverzekering: kiezen voor kapitaal of rente?
 • Kan je tijdelijk stoppen met storten voor pensioensparen?
 • Pensioensparen: kan je in meerdere contracten tegelijk storten?
 • Vanaf wanneer kan je het geld van pensioensparen opvragen?
 • Nieuwe job? Wat gebeurt er met je groepsverzekering?
 • Wie kan aan pensioensparen en langetermijnsparen doen?
 • Wordt het kapitaal van je pensioenspaarverzekering belast?

Een eenmalig kapitaal of een regelmatige rente

Het gespaarde kapitaal van je groepsverzekering kan uitgekeerd worden onder de vorm van een eenmalig kapitaal of een regelmatige rente. Althans op voorwaarde dat het reglement van de groepsverzekering dit toelaat.

Wij zetten beide mogelijkheden naast elkaar.

 • Kies je voor een eenmalig kapitaal, zoals de meeste Belgen, dan heb je meteen de volledige som ter beschikking. Uiteraard denk je maar beter goed na wat je hiermee gaat doen, om financiële valkuilen te vermijden. Kies je om het uitbetaalde bedrag opnieuw te beleggen, , stop dan niet het volledige kapitaal in één en hetzelfde product. En vraag raad aan je makelaar!
  Op het kapitaal betaal je belastingen, die variëren van 20% (als je het geld opvraagt op je 60e) tot 10% (op je 65e). De winstdeelnames, die je krijgt als de jaarresultaten van de verzekeraar goed zijn, worden niet belast.

 • Opteer je voor een rente, dan krijg je periodiek een bedrag uitbetaald als aanvulling op je wettelijk pensioen. Psychologisch is dit voor veel mensen minder aantrekkelijk dan wanneer ze in één keer de volledige som krijgen.
  Ook fiscaal zit er een addertje onder het gras. In dit geval zal de rente belast worden als beroepsinkomen. De belasting zal afhangen van de grootte van de rente en slechts een voorafbetaling zijn op de definitieve belasting.

Belgen kiezen bij de uitbetaling van hun groepsverzekering eerder voor een eenmalig kapitaal dan voor een rente.

Niet storten voor pensioensparen

Via een pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening kan je voor jezelf een aanvullend pensioen opbouwen. Je kan in 2018 tot 960 euro of 1.230 euro fiscaal voordelig storten. Dat levert je een belastingvoordeel op van respectievelijk 30% of 25% op de gestorte premie.

Je kan tijdelijk stoppen met storten voor pensioensparen, maar dit houdt wel enkele nadelen in.

De kans bestaat natuurlijk dat je in een bepaald jaar minder financiële ruimte hebt om aan pensioensparen te doen. Je hebt bijvoorbeeld net een huis gekocht en de leninglast weegt zwaar door. In zo’n geval kan je perfect beslissen om gedurende één of meerdere jaren niet te storten voor pensioensparen.

Dit heeft weliswaar een dubbel nadeel:

 • Je eindkapitaal zal lager liggen dan aanvankelijk gedacht.
 • Je geniet voor die jaren ook geen fiscaal voordeel.

  Meerdere pensioenspaarverzekeringen

  Het is perfect mogelijk om meerdere pensioenspaarverzekering en/of pensioenspaarrekeningen te hebben. Denk aan twee pensioenspaarverzekeringen bij afzonderlijke verzekeraars en nog een pensioenspaarrekening bij een bank.

  Maar er geldt wel degelijk een beperking: het maximale belastingvoordeel bedraagt 30% op een premie van maximum 960 euro of 25% op een premie van maximum 1.230 euro (voor 2018). Je kan dit voordeel per jaar maar genieten op één contract. Anders gezegd, het heeft geen enkele zin om binnen hetzelfde jaar premies te storten in meer dan één pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening. Wat wel kan, is dat je het ene jaar stort in het ene contract en het daaropvolgende jaar in een ander.

  Je kan het fiscaal voordeel op pensioensparen maar genieten op één contract per jaar.

  Stel dat je toch in meerdere contracten gestort hebt in hetzelfde jaar. Vraag in je aangifte dan fiscaal voordeel voor het contract waarin je het grootste bedrag gestort hebt.

  Pensioensparen opvragen

  Je kan het kapitaal van je pensioenspaarverzekering steeds opvragen. Haal je je geld af vóór je 60e, dan volgt er wel een zware belasting.

  Vóór je 60e

  Je betaalt dan een belasting van 33% + gemeentebelasting op je kapitaal. Bovendien zal je verzekeraar je waarschijnlijk uitstapkosten aanrekenen.

  Na je 60e

  Op je 60e wordt het kapitaal van je pensioensparen sowieso belast. Dit noemt men de anticipatieve heffing. Neem je je pensioenspaargeld nadien pas op, dan volgt er dus verder geen belasting meer. Eventueel moet je wel nog uitstapkosten betalen als je het kapitaal vóór je 65e opvraagt. Dat hangt af van je contract.

  Je pensioenspaarkapitaal opvragen vóór je 60e is niet aangewezen.

  Makelaar

  Heb je dringend geld nodig en overweeg je het kapitaal van je pensioenspaarcontract op te vragen, vraag dan advies aan je makelaar. Hij kan je alternatieve voorstellen bezorgen om je probleem op te lossen.

  Nieuwe werkgever

  Heb je een groepsverzekering bij je werkgever, maar stap je over naar een ander bedrijf? Dan behoud je de opgebouwde voordelen van je groepsverzekering. Je hebt een aantal mogelijkheden. Een en ander hangt ook af van de vraag of je bij je nieuwe werkgever een groepsverzekering hebt.

  Scenario 1: Je hebt bij je nieuwe werkgever geen groepsverzekering

  • Je laat het gespaarde kapitaal in je vorige groepsverzekering gewoon staan.
   Er worden geen bijkomende premies meer betaald. Deze situatie doet zich het vaakst voor. Op de einddatum krijg je het gespaarde kapitaal.
  • Je betaalt zelf verder de premies voor de groepsverzekering van je vorige werkgever.

  Scenario 2: Je hebt bij je nieuwe werkgever ook een groepsverzekering

  • Je laat het gespaarde kapitaal in je vorige groepsverzekering gewoon staan. Er worden geen bijkomende premies meer betaald. Op de einddatum krijg je het gespaarde kapitaal.
  • Je kiest voor een onthaalstructuur. In dit geval kunnen de reserves van al je vorige groepsverzekeringen gegroepeerd worden. Dit zorgt voor meer duidelijkheid. De aangeboden waarborg is een verzekering bij leven en overlijden onder de vorm van een uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserves.
  • Je draagt het gespaarde kapitaal van je vorige groepsverzekering over naar de groepsverzekering bij je nieuwe werkgever. Dit maakt het geheel natuurlijk overzichtelijker, maar is niet altijd de beste optie. Zo bestaat de kans dat het gewaarborgd rendement in de groepsverzekering van je vorige werkgever hoger lag dan bij je nieuwe groepsverzekering …

  Denk goed na over wat je doet met het kapitaal uit je groepsverzekering als je van werk verandert.

  Pensioensparen en langetermijnsparen

  De ‘persoonlijke’ voorwaarden om aan pensioensparen en langetermijnsparen te kunnen doen, zijn voor beide spaarvormen dezelfde.

  • Je moet een inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte. Dit zijn de 28 landen van de Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen.
  • Je bent minstens 18 en maximaal 64 jaar oud.
  • Je bent onderworpen aan personenbelasting.

  Alleen inwoners van de EER kunnen aan pensioensparen en langetermijnsparen doen.

  Belasting op het spaartegoed

  Geen belastingvoordeel? Dan geen belasting op de uitkering! Eerst en vooral een belangrijke regel: als je nooit fiscaal voordeel genoten hebt op je pensioenspaarverzekering, dan wordt je eindkapitaal ook niet belast. Maar zodra je één keer belastingvoordeel gekregen hebt op de premies van je pensioensparen, wordt het opgebouwde kapitaal wel belast. Uiteraard sluiten de meeste Belgen een pensioenspaarcontract af omwille van de fiscale bonus, dus worden zij ook belast op het eindkapitaal.

  Op je 60e betaal je een anticipatieve heffing (de taks op het pensioensparen):

  • van 8% voor het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd via premies vanaf 1993 + gemeentebelasting
   of
  • van 16,5% voor het gedeelte dat opgebouwd werd met premies die dateren van vóór 1993 + gemeentebelasting. Voor het tarief van 16,5% werd in 2012 echter al een voorschotbelasting ingehouden van 6,5%, zodat voortaan enkel nog het tarief van 8% toegepast wordt.

  Deze heffing is bevrijdend: er worden nadien dus geen andere belastingen meer geheven.

  De belasting wordt bij pensioenspaarverzekeringen berekend op het opgebouwde kapitaal, maar de winstdeelnames worden niet belast. Bij pensioenspaarrekeningen wordt de belasting geheven op een fictief spaartegoed aan een jaarlijks rendement van 4,75%.

  Handig is dat je dus na je 60e nog enkele jaren een dubbel voordeel kunt realiseren: je krijgt belastingvermindering op de premies die je stort voor pensioensparen en je wordt nadien niet meer belast op de uitkering.

  Het tarief van 8% geldt ook als je overlijdt vóór je 60e en het opgebouwde kapitaal uitgekeerd wordt aan de begunstigde(n).

  Ben je pas na je 55e begonnen met pensioensparen, dan gebeurt de anticipatieve heffing niet op je 60e, maar wel op de tiende verjaardag van het contract.

  Je kapitaal opvragen vóór je 60e wordt fiscaal zwaar afgestraft.

  Opgelet, als je je contract afkoopt en het geld afhaalt vóór je 60e, dan word je fiscaal zwaar afgestraft met een belastingtarief van 33% + gemeentebelasting. Hier komen dan vaak nog uitstapkosten bij!