Aankoop van vastgoed met groepsverzekering

Je groepsverzekering gebruiken voor de aankoop van vastgoed

groepsverzekering aankoop vastgoed

Heb je een groepsverzekering via je werkgever en koester je plannen om een huis of appartement te kopen of te verbouwen, dan kan je een voorschot opvragen uit je groepsverzekering. Dit kan kosteloos en zet je financieel meteen een stuk op weg. Ook een inpandgeving of een lening met wedersamenstelling via de groepsverzekering zijn opties.

Wat zijn de mogelijkheden

Voorschot

Je kan een bepaald percentage (afhankelijk van het reglement van je groepsverzekering) van het opgebouwde spaartegoed (ook wel reserve genoemd) opvragen als voorschot. Je dient wel intresten te betalen op het opgevraagde bedrag. Je kan het voorschotbedrag nadien terugbetalen aan de groepsverzekeraar. Doe je dit niet, dan wordt het gewoon verrekend met het eindkapitaal van de groepsverzekering.

Inpandgeving

Je kan de waarborg overlijden van je groepsverzekering ook in pand geven bij de bank of verzekeraar waar je een lening afsluit. Zo dient de groepsverzekering als waarborg voor de terugbetaling van de lening in geval van vroegtijdig overlijden.

Lening met wedersamenstelling via groepsverzekering

Ook is het mogelijk om een lening te onderschrijven waarbij geen kapitaal afgelost wordt. Op het einde van de lening zal het kapitaal van de groepsverzekering gebruikt worden om de lening terug te betalen. Ook hier moet je intrest betalen op het ontleende bedrag.

Goed om weten

Vraag een voorschot uit je groepsverzekering op om een huis te kopen of te verbouwen.