Bescherming overheid pensioenspaarverzekering

De overheid beschermt je pensioenspaarverzekering

Overheid in pensioenspaarverzekering 

Doe je aan pensioensparen bij een verzekeraar (met een tak 21-verzekering), dan geniet je de bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Heb je gekozen voor een pensioenspaarrekening bij een bank, dan is die bescherming er niet.

Wanneer wel en wanneer niet

Het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekering beschermt het spaargeld van de Belg extra als de bank of verzekeraar failliet zou gaan. Je kan rekenen op een maximale tussenkomst van 100.000 euro per persoon per instelling.

Deze bescherming geldt niet enkel voor spaarrekeningen, maar ook voor levensverzekeringen van het type tak 21. Tak 21-levensverzekeringen bieden een gewaarborgd rendement en/of een kapitaalsgarantie. Doe je dus aan pensioensparen via een tak 21-verzekering, dan krijg je deze bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

Heb je echter geopteerd voor een tak 23-verzekering of voor een pensioenspaarrekening bij een bank, dan val je buiten het toepassingsgebied van het fonds. Tak 23-levensverzekeringen bieden een rendement dat afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. De bescherming van het fonds genieten ze evenwel niet.

Dit neemt niet weg dat zowel banken als verzekeraars streng gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid en dat het risico op faillissement klein is.

Goed om weten

Het Bijzonder Beschermingsfonds beschermt pensioenspaarverzekeringen (tak 21), maar geen pensioenspaarrekeningen.