Pensioensparen bij een verzekeraar of bij een bank

Pensioensparen bij een verzekeraar of bij een bank?

Fiscaal voordelig sparen

Wil je aan pensioensparen doen, dan kan je daarvoor terecht bij een verzekeringsmaatschappij of bij een bank. Het fiscaal voordeel is hetzelfde, maar daarnaast zijn er ook heel wat verschillen.

Een overzicht

Fiscaal voordeel

Ongeacht of je kiest voor een bank (pensioenspaarrekening) of een verzekeringsmaatschappij (pensioenspaarverzekering), kan je tot maximaal 960 euro of 1.230 euro fiscaal voordelig storten in 2018. Het fiscaal voordeel bedraagt respectievelijk 30% of 25% op de gestorte premie.

Eén contract

Je kan maar voor één contract een fiscaal voordeel genieten in een bepaald jaar. Het heeft dus geen zin om in een bepaald jaar zowel in een pensioenspaarrekening als in een pensioenspaarverzekering te storten. Je zal immers maar één contract fiscaal kunnen benutten.

Zekerheid en rendement

Opteer je voor een pensioenspaarrekening bij een bank, dan worden je centen belegd in het eigen pensioenfonds van die bank. Je rendement hangt af van het rendement van dat fonds. Aangezien zo’n fonds belegt in zowel aandelen als obligaties, is je rendement niet zeker. Het kan goed uitvallen, maar kan ook tegenslaan. In een slecht scenario kan je zelfs een deel van je inleg verliezen…
Bij een pensioenspaarverzekering kan je kiezen voor een polis met een gewaarborgd rendement, aangevuld met een winstdeelname. Je bent dan zeker van een bepaald rendement. Geld verliezen is onmogelijk. Dit wordt ook soms een tak 21-levensverzekering genoemd. Eventueel kan je ook een pensioenspaarverzekering van het type tak 23 onderschrijven. Je rendement hangt dan af van de resultaten van een onderliggend fonds. In zekere zin kan je dit dan ook vergelijken met een pensioenspaarrekening.

Aanvullende waarborgen

Bij een verzekering kan je nog enkele aanvullende dekkingen onderschrijven, zoals een waarborg arbeidsongeschiktheid of een overlijdenskapitaal. Op die manier zorg je voor een nog betere financiële bescherming van je gezin. Bij een pensioenspaarrekening is dit niet mogelijk.

Bescherming

Een pensioenspaarverzekering  van tak 21 wordt extra beschermd door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen, een pensioenspaarrekening niet.

Goed om weten

Een pensioenspaar- verzekering biedt je meer zekerheid over het rendement.