Allianz Invest

Investeer in je toekomst

Allianz Invest 

Deze belegging, samengesteld uit een deel zonder gewaarborgd kapitaal (tak 23) en een ander deel voor voorzichtige beleggers met kapitaalgarantie (tak 21), kan natuurlijk alleen worden voorgesteld als uw makelaar vaststelt dat een belegging in tak 23 past bij uw persoonlijke situatie. 

Tot 31 mei (vervroegde afsluiting mogelijk) biedt Allianz, voor het deel gestort in tak 23 van nieuwe en bestaande contracten, de helft van de premietaks (1%) aan als het totaal gestorte bedrag minimum 25.000 euro bedraagt.

Een mooie opportuniteit

Maak de potentiële rendementen van je belegging nog aantrekkelijker.

Ontdek Allianz Invest