Allianz Invest

Investeer in je toekomst

Allianz Invest

Deze belegging samengesteld uit een deel zonder kapitaalgarantie (tak 23) en een deel voor voorzichtige spaarders met kapitaalgarantie (tak 21) kan enkel nadat uit de analyse met je makelaar blijkt dat een tak 23 belegging overeenstemt met je persoonlijke situatie.

Allianz biedt vanaf 12 februari de helft van de premietaks (1%) aan voor het deel gestort in tak 23 mits de storting minstens 25.000 euro bedraagt.

Bel snel je makelaar om dit te bespreken!

Een mooie opportuniteit

Maak de potentiële rendementen van je belegging nog aantrekkelijker.

Ontdek Allianz Invest