Allianz Invest

Investeer in je toekomst

Allianz Invest 

Deze belegging samengesteld uit een deel zonder kapitaalgarantie (tak 23) en een deel voor voorzichtige spaarders met kapitaalgarantie (tak 21) kan enkel nadat uit de analyse met je makelaar blijkt dat een tak 23 belegging overeenstemt met je persoonlijke situatie.

Een mooie opportuniteit

Maak de potentiële rendementen van je belegging nog aantrekkelijker.

Ontdek Allianz Invest

Van 17 september tot 30 november 2018 (vervroegde afsluiting mogelijk) biedt Allianz, voor het deel gestort in tak 23 van nieuwe en bestaande contracten:

  • de volledige premietaks (2%) aan als het totaal gestorte bedrag minimum 250.000 euro is
  • de helft van de premietaks (1%) aan als het totaal gestorte bedrag minimum 25.000 euro is