Je kapitaal dynamiseren

Specifieke bescherming

Specifieke bescherming

Beleggen in tak 23 kan zeer rendabel zijn maar houdt ook bepaalde risico's in.

Het is dus mogelijk dat je belegging niet het verwachte rendement behaalt of dat de waarde van je gestorte premies daalt en je verlies lijdt.

Wat wens je?

Beperk de risico's via beschermingsmechanismen