FAQ geld

Meest gestelde vragen

 • Is een levensverzekering van het type tak 23 altijd heel risicovol?
 • Is je geld goed beschermd bij een verzekeraar?
 • Kan je als grootouder voordelig geld overdragen naar je kleinkinderen?
 • Kan je de begunstigde bij overlijden wijzigen?
 • Kiezen voor eenmalige of meerdere premiebetalingen?
 • Moet je je levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?

Neen, zeker niet.

Bij een tak 23-verzekering is het rendement doorgaans niet gewaarborgd maar hangt het af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Als die fondsen het goed doen, dan boek jij een mooi rendement. Scoren de fondsen minder goed, dan ligt ook jouw rendement lager of kan je zelfs een deel van je belegd kapitaal verliezen.

Waarin beleggen?

Een belangrijke vraag is dan ook waarin de onderliggende fondsen precies investeren. Gaat het om beleggingen in cash of obligaties, dan is het beleggingsrisico beperkt. Beleggen de fondsen in aandelen, dan kan het risico sterk verschillen, afhankelijk van het type aandelen, de regio, de sector, enz.

Gestructureerde producten

Sommige tak 23-producten voorzien in een kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Dit worden dan ‘gestructureerde producten’ genoemd.

Risico spreiden

Als je belegt in tak 23 heb je uitzicht op een hoger rendement dan bij tak 21-levensverzekeringen. Daartegenover staat een bepaald ‘beleggingsrisico’. Belangrijk is om dit risico zoveel mogelijk te spreiden.

Dat kan op verschillende manieren:

 • Stop niet al je geld in een en hetzelfde product.
 • Beleg in verschillende fondsen met een andere invalshoek.
 • Betaal de premie in verschillende schijven, bijvoorbeeld per maand.


Wil je investeren in een tak 23-product, ga dan langs bij je makelaar. Hij zal je verlangens en behoeften analyseren en samen met u een vragenlijst invullen om te peilen naar:

 • uw kennis en ervaring met financiële producten.
 • uw financiële situatie.
 • uw spaar- en beleggingsdoelstellingen.
 • uw risicogevoeligheid

Op basis van deze analyse zal hij u advies op maat kunnen geven.

Je makelaar geeft je steeds advies op maat ook als je wil beleggen via een tak
23-levensverzekering.

Allianz Invest

Ja, je investering in een levensverzekering geniet een grondige bescherming en dat op meerdere vlakken:

 • Je makelaar gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die aansluit bij je verlangens en behoeften. Dat kan gaan om een oplossing met een gewaarborgd rendement, een kapitaalgarantie of een tak 23-oplossing (rendement gelinkt aan onderliggende beleggingsfondsen).
 • Alle verzekeraars die in België actief zijn, staan onder streng toezicht van de FSMA en de Nationale Bank van België. Hun activiteiten worden nauwlettend opgevolgd.
 • Verzekeraars zijn verplicht om voldoende reserves aan te leggen om hun toekomstige verplichtingen in te dekken. Allianz voldoet moeiteloos aan deze solvabiliteitsnorm en heeft meer dan genoeg reserves opzijgezet.
 • Een faillissement valt zelden of nooit voor. Als een verzekeraar toch failliet zou gaan dan genieten tak 21-levensverzekeringen van de bescherming door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen .
 • Als je belegt via een tak 23-levensverzekering doe je er goed aan om het principe van risicospreiding na te leven. Leg nooit al je eieren in één mand: je hebt uitzicht op een hoger rendement dan bij tak 21, maar je draagt ook steeds een bepaald beleggingsrisico. Door met regelmatige premies te werken en door je investering te spreiden over meerdere producten spreid je het risico.
 • De kans dat je levensverzekeraar failliet gaat, is minimaal.

Erfenissprong: ja, maar …

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat een zgn. erfenissprong voortaan mogelijk is. Anders gezegd, kleinkinderen kunnen voordelig rechtstreeks erven van hun grootouders. Concreet zal de vader of moeder van de kleinkinderen, en dus de zoon of dochter van de overledene, de erfenis verwerpen ten gunste van zijn of haar kinderen. Een nadeel hiervan is dat de verwerping steeds volledig moet gebeuren. Een gedeeltelijke verwerping kan dus niet. Ook is het een zwak punt dat de beslissing uiteindelijk niet bij de grootouder ligt, maar wel bij zijn kind(eren) na zijn overlijden …

Levensverzekering is betere optie

Via een levensverzekering is het wel perfect mogelijk om een regeling op maat uit te werken (zodat het resultaat gelijkaardig zou zijn aan het scenario van een gedeeltelijke verwerping) en toch de grootouder(s) aan het stuur te houden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • De grootouder sluit een levensverzekering af in zijn naam met als begunstigde bij overlijden ‘mijn kleinkinderen’. Op die manier hoeft hij zich geen zorgen te maken dat eventueel nog ongeboren kleinkinderen uit de boot zouden vallen.
 • Hij kiest zelf welk soort levensverzekering hij onderschrijft (tak 21, tak 23) en hoeveel hij stort.
 • Tot zijn overlijden kan de grootouder zelf beslissen wat er met de levensverzekering gebeurt.
 • Een ander voordeel is dat er in totaal minder successierechten moeten worden betaald. Voor het verzekerde bedrag is er immers een generatie minder die successierechten moet betalen, nl. de ouders van de kleinkinderen.
 • Eén beperking is er wel: hij mag reservataire erfgenamen (zgn. voorbehouden erfgenamen) niet onterven via deze constructie.
 • Door een generatie over te slaan ligt de totale factuur aan successierechten lager.

Wie is wie?

Als je een levensverzekering onderschrijft, dan moet je de begunstigde bij leven en bij overlijden aanduiden.

 • De begunstigde bij leven is de persoon die het bijeengespaarde kapitaal krijgt op de eindvervaldag van het contract. Dat is meestal de verzekeringnemer zelf.
 • De begunstigde bij overlijden is diegene die het overlijdenskapitaal ontvangt als de verzekerde sterft vóór de eindvervaldag van het contract.

Vrije keuze

Je kan vrij kiezen wie je aanduidt als begunstigde bij overlijden: je partner, kinderen, een vriend of familielid,… Je kan doorheen de tijd de begunstigde ook steeds wijzigen (tenzij wanneer er een aanvaardende begunstigde opgenomen is in het contract). Hou er wel rekening mee dat, om belastingvoordeel te genieten op je contract, bepaalde regels gevolgd moeten worden bij het bepalen van de begunstigde.

Opvolgen

De aanduiding van de begunstigde bij overlijden is niet zomaar een banaliteit. Stel, je duidt ‘Marie Peters’ aan als begunstigde. Dat is je echtgenote. Na enkele jaren volgt er een echtscheiding en wat later hertrouw je met Astrid Bruggeman. Als je vergeet om de begunstigde in je contract aan te passen, zal je ex-partner het overlijdenskapitaal ontvangen, en niet je huidige partner. Goed opvolgen en regelmatig checken is dus de boodschap.

Opgelet met de omschrijving

Denk ook goed na over de precieze omschrijving van de begunstigden. Stel, je hebt twee kinderen op het moment dat je het contract onderschrijft: Pieter en Greet. In je verzekering duid je ‘mijn kinderen Pieter en Greet’ aan als begunstigden. Later wordt er nog een derde kind geboren, Wout. Als je je contract niet aanpast, wordt bij je overlijden het kapitaal verdeeld onder Pieter en Greet en krijgt Wout niks. Had je ‘mijn kinderen’ als begunstigde in je contract opgenomen, dan werd het kapitaal wel verdeeld onder je drie kinderen.

Je kan de begunstigde van je levensverzekering steeds wijzigen.

Bij het onderschrijven van je contract kies je zelf hoeveel premie je stort en hoe vaak.

Op basis van deze analyse zal hij u advies op maat kunnen geven.

 • Kies je voor een eenmalige premie, ook wel koopsom genoemd, dan wordt je volledige bedrag in één keer gestort en belegd.
 • Opteer je voor regelmatige premiebetalingen, dan stort je periodiek (elke maand, elk kwartaal, …) kleinere delen van je totaalbedrag.

Of je best kiest voor een eenmalige premie of voor meerdere premies, hangt af van een aantal factoren:

 • Investeer je in een levensverzekering met als doel minder belastingen te betalen, dan is de maximale premie per jaar beperkt.
 • Belangrijk is ook het type levensverzekering waarin je belegt. Gaat het om een contract met een gewaarborgd rendement, een kapitaalgarantie of is het een tak 23-oplossing ? Bij tak 23 worden soms regelmatige premiebetalingen aangeraden. Op die manier beperk je het eventuele beleggingsrisico en kan je toch optimaal profiteren van eventuele waardedalingen. We leggen dit uit met een voorbeeld.

  Stel, je koopt op 1 januari 10 eenheden van een tak 23-verzekering met een waarde van 10 euro per eenheid. Je belegt dus 100 euro. Drie maand later beleg je opnieuw 100 euro in die verzekering, maar intussen is de waarde gedaald tot 9 euro per eenheid. Je krijgt dan voor je 100 euro geen 10, maar 11 eenheden. Wanneer de koersen vervolgens aantrekken, zal je rendement een stuk hoger liggen.

  Hou er uiteraard rekening mee dat ook het omgekeerde scenario mogelijk is. Als de waarde van de eenheden in tussentijd stijgt, zal je bij een gespreide premiebetaling de volgende keer minder eenheden krijgen voor dezelfde inleg.
 • Ook het totale bedrag dat je wilt beleggen, is van belang. Verzekeraars hanteren vaak minimumpremies voor beleggingsverzekeringen. Als je voor regelmatige premiebetalingen kiest, moet je uiteraard ook dit minimum respecteren.

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact met je makelaar. Hij zal je met plezier een antwoord bezorgen.

Bij tak 23-levensverzekeringen kan je met regelmatige premiebetalingen het beleggingsrisico verlagen.

Levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?

Dit hangt af van de precieze omschrijving van de begunstigden in je levensverzekering.

 • Heb je bijvoorbeeld je echtgeno(o)t(e) met naam en voornaam vermeld, dan moet je dit na je echtscheiding uiteraard aanpassen. Stel dat je later zou hertrouwen met een nieuwe partner, maar je vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt je ex--partner het uitgekeerde kapitaal als jij sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Je nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.
 • Heb je als begunstigde ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naam, dan is er geen probleem. Hertrouw je, dan wordt je nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.

Twijfel je, contacteer dan je makelaar. Hij zal voor jou uitzoeken wat je moet doen.

Controleer bij een echtscheiding de aanduiding van de begunstigden in je levensverzekering.