Praktische info geld

Wanneer betaal je een premietaks?

Vragen over premietaks

Als je een levensverzekering onderschrijft, dan betaal je een premietaks van 2%.
Bij schuldsaldoverzekeringen in het kader van een hypotheeklening bedraagt de taks 1,1%.
Bij pensioenspaarverzekeringen en tak 26-producten is er geen taks verschuldigd.

Wanneer en hoeveel betaal je

Enkele jaren geleden voerde de regering een premietaks in op levensverzekeringen. Die bedroeg toen 1,1%. De regering-Di Rupo verhoogde die taks vanaf 2013 tot 2% op levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 23. Anders gezegd, op elke premie die je in dergelijke contracten stort, betaal je 2% belastingen.

Omdat de regering de Belg wil aansporen om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen, bleven pensioenspaarverzekeringen buiten schot. Op die contracten betaal je dus geen premietaks.

Voor schuldsaldoverzekeringen afgesloten in het kader van een hypotheeklening werd de premietaks niet verhoogd, maar bleef hij 1,1%.

Een andere uitzondering zijn tak 26-producten. Dit zijn eigenlijk kapitalisatieproducten, waarbij je geen premietaks betaalt, maar wel roerende voorheffing op het rendement.

Ondanks de verhoging van de premietaks blijven levensverzekeringen aantrekkelijke spaar- en/of beleggingsproducten. De premietaks weegt immers vaak minder zwaar door dan de roerende voorheffing die je betaalt op bancaire oplossingen.

Goed om weten

De premietaks weegt vaak minder zwaar door dan de roerende voorheffing die je betaalt op bancaire spaar- en beleggingsoplossingen.