Faq vrije tijd

Meest gestelde vragen

 • Een verzekering nodig als vrijwilliger?
 • Een verzekering verplicht om te gaan jagen?
 • Hoe verzeker je jezelf tegen een sportongeval?
 • Je kind veroorzaakt schade bij de jeugdbeweging. Komt je familiale tussen?
 • Verzekerd voor een ongeval bij de jeugdbeweging?
 • Een verzekering nodig voor een kleine zeilboot?
 • Zelf een ongevallenverzekering afsluiten voor een kamp?

Informeer je grondig of de organisatie een verzekering heeft afgesloten.

Wil je als vrijwilliger aan de slag gaan bij een vereniging of organisatie, weet dan dat vrijwilligersorganisaties sinds 2007 verplicht zijn om een verzekering af te sluiten voor hun vrijwilligers.

 • er een formele toetredingsprocedure nageleefd moet worden
 • de activiteiten meegedeeld dienen te worden
 • er geen sprake kan zijn van bezoldigde arbeid

Deze verzekering bevat de volgende waarborgen:

 • aansprakelijkheid
 • rechtsbijstand
 • lichamelijke ongevallen

Opgelet, enkel de vrijwilligers zijn gedekt, niet de deelnemers aan eventuele activiteiten.

Wil je je inzetten als vrijwilliger, check dan vooraf bij de organisatie of ze zo’n verzekering hebben en wat die inhoudt.

Vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor hun vrijwilligers.

Wettelijk verplicht

Jagen is niet zonder risico, welke voorzorgen je ook neemt. Ben je een verwoed jager of jachtopziener? Of neem je deel aan een jachtpartij?

Denk er dan aan dat je wettelijk verplicht bent om hiervoor een BA-verzekering af te sluiten. Deze vergoedt eventuele schade die je veroorzaakt hebt aan derden. Ook schade die je jachthond toegebracht heeft aan anderen, is verzekerd. Je familiale verzekering verleent hiervoor dus geen dekking!

Attest en vergunning

Eenmaal je de BA jachtverzekering afgesloten hebt, krijg je een verzekeringsattest. Dat heb je nodig om een jachtvergunning aan te vragen.

Wil je gaan jagen, dan ben je wettelijk verplicht een BA-verzekering af te sluiten.

Zelf een ongevallenverzekering afsluiten kan interessant zijn.

Honderdduizenden volwassenen en kinderen beoefenen op regelmatige basis een sportdiscipline. Dat leidt uiteraard af en toe tot blessures, de ene al erger dan de andere.

Hoe zorg je ervoor dat je goed verzekerd bent voor dergelijke risico’s?

 • Beoefen je je sport in clubverband, dan bestaat de kans dat je club of sportbond een ongevallenverzekering heeft. Sport je alleen, dan is dat uiteraard onmogelijk.
 • Zelfs wanneer je in een club actief bent, kan het zinvol zijn om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. De verzekerde bedragen en waarborgen zullen immers een stuk ruimer zijn dan in de collectieve polis van je club of bond. Het is dan ook mogelijk om de dekking aan te passen aan jouw verwachtingen.

Kort samengevat is het sowieso interessant om zelf in een ongevallenverzekering te voorzien. Je geniet een ruime dekking en kunt bijvoorbeeld ook een rente verzekeren als je arbeidsongeschikt wordt door een sportongeval. Die dekking is meestal immers niet voorzien in een collectieve ongevallenpolis van een sportclub of –federatie.

Doe je vaak aan sport? Sluit dan zelf een ongevallenverzekering af.

Dit hangt af of er sprake is van een "fout".

Je kind gaat elke week ravotten bij de jeugdbeweging. Het kan er uiteraard al eens wil aan toe gaan. Maar wat als er schade ontstaat door toedoen van je kind? Zal je familiale verzekering tussenkomen? Dat hangt ervan af. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Je kind heeft een ‘fout’ begaan.

Hij heeft bijvoorbeeld een ander kind geduwd. Dat is vervolgens gevallen en heeft zijn arm gebroken. In zo’n geval zal je familiale verzekering de medische kosten van het andere kind terugbetalen. Jijzelf draait wel op voor de vrijstelling in je familiale verzekering.

Heb je geen familiale verzekering, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering van de jeugdbeweging zelf de schade vergoeden (binnen de verzekerde grenzen).

Er is geen sprake van een fout.

Tijdens een onschuldig voetbalwedstrijdje gaan je zoon en een andere jongen samen naar de bal. Ze lopen per ongeluk tegen elkaar en de andere jongen valt verkeerd. Hij breekt zijn arm. In dat geval zal je familiale verzekering niet tussenkomen. Hebben de ouders van het slachtoffer een ongevallenverzekering onderschreven, dan zal die de kosten op zich nemen. Hebben ze geen ongevallenverzekering, maar heeft de jeugdbeweging er één afgesloten, dan zal die de schade betalen. Heeft ook de jeugdbeweging geen ongevallenverzekering, dan zullen de ouders zelf de facturen voor de medische verzorging moeten betalen.

Je familiale verzekering komt tussen als er sprake is van een ‘fout’.

Dit is afhankelijk van de situatie.

Heel wat kinderen trekken elke week naar de jeugdbeweging. Maar wat als een kind gewond raakt tijdens een activiteit? Wie draait dan op voor de kosten?

Fout of niet?

Als er sprake is van een fout, dan zullen aansprakelijkheidsverzekeringen tussenkomen.

Is er geen sprake van een fout, bijvoorbeeld wanneer je kind gewoon van een speeltuig gevallen is, dan is de belangrijkste vraag of de jeugdbeweging zelf een ongevallenverzekering afgesloten heeft. Zo ja, dan zal deze tussenkomen. In het andere geval kan je misschien terugvallen op een eigen ongevallenverzekering. Heb je die niet, dan zal je zelf voor de medische verzorging moeten betalen.

Speel op safe

Aangezien je niet altijd weet of de jeugdbeweging een ongevallenverzekering onderschreven heeft, en ook de eventueel verzekerde bedragen niet kent, doe je er goed aan om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. Zo kan je op beide oren slapen als je kind naar de jeugdbeweging trekt.

Zelf een ongevallenverzekering afsluiten bezorgt je zekerheid!

Familiale verzekering?

Het is niet omdat je een zeilboot koopt, dat je ook een BA-verzekering nodig hebt. In bepaalde gevallen zal je familiale verzekering dekking bieden voor je aansprakelijkheid. Maar als je grote waterwegen op wil met je boot, dan heb je een vlaggenbrief nodig, en daarvoor is een BA-verzekering wel vereist.

Heb je een kleine zeilboot, neem dan contact met je makelaar. Hij zal je vertellen of je familiale verzekering dekking verleent of niet. Is dat niet het geval, dan onderschrijf je best een aparte verzekering voor je pleziervaartuig.

Omnium

Een BA-verzekering vergoedt de schade die jij berokkent aan derden. Wil je ook de schade aan je eigen boot verzekeren, bijvoorbeeld wanneer je tegen een steiger botst, dan moet je hiervoor een omniumverzekering afsluiten.

Opgelet

Hou er rekening mee dat je BA-verzekering mogelijk niet tussenkomt als je deelneemt aan wedstrijden of je boot verhuurt. Check dus zeker de voorwaarden van je contract.

Voor kleine boten verleent je familiale verzekering mogelijk dekking. Vraag het na bij je makelaar.

Informeer je goed bij de organisatie.

Als je zoon of dochter op kamp trekt, doe je er goed aan om na te gaan of de inrichter van het kamp (de jeugdbeweging, sportclub …) een ongevallenverzekering afgesloten heeft.

 • Zo ja, vraag dan ook naar de dekkingen. Wat is er verzekerd en wat niet? Voor welke bedragen? Is de dekking naar je mening beperkt, neem dan zelf een ongevallenverzekering.
 • Zo neen, sluit dan zeker zelf een ongevallenverzekering af. Zo bent u gerust als je oogappel op kamp vertrekt.

Vraag na of de organisator van het kamp een ongevallenverzekering afgesloten heeft.