Praktische info vrije tijd

Vergoeding als je kind van school moet thuisblijven na een ongeval

Vergoeding na een ongeval

Je zoon of dochter raakt gewond bij een ongeval en moet vier weken thuisblijven. Een schoolachterstand dreigt. Bovendien moet je zelf extra kosten maken voor opvang. Als je een ongevallenverzekering onderschreven hebt bij Allianz, dan krijg je mogelijk een tegemoetkoming hiervoor.

Goed om weten

Moet je kind thuisblijven na een ongeval, dan keert Allianz mogelijk een vergoeding uit.

Hoe gaat dit concreet

Kan je zoon of dochter door een ongeval de lessen niet bijwonen, dan betaalt Allianz een vergoeding van € 12,39 per dag, en dit vanaf de achtste dag. De vergoeding loopt maximaal gedurende dertig dagen. Voorwaarde is wel dat je kind ouder is dan twaalf jaar.

Is je kind jonger dan veertien jaar, dan komt Allianz tussen in de kosten ten belope van € 24,79 per dag. Dit vanaf de eerste dag gedurende maximaal vijftien dagen. Beide ouders moeten hierbij wel aantonen dat ze een beroepsactiviteit uitoefenen.