Evaluatierooster brandverzekering

Met het evaluatierooster ben je verzekerd voor het juiste bedrag

evaluatierooster verzekering

Bij een brandverzekering kan je het juiste verzekerde bedrag voor het gebouw berekenen via het evaluatierooster van Allianz. Op die manier vermijd je onderverzekerd te zijn en kan je op beide oren slapen!

Hoe gebeurt die berekening?

Wanneer je een brandverzekering onderschrijft, moet je samen met je makelaar de waarde bepalen van het gebouw en de inboedel.

Gebouw

Om het je wat gemakkelijker te maken, kan je voor de berekening van de verzekerde waarde van het gebouw het evaluatierooster van Allianz gebruiken. Dit rooster houdt rekening met het aantal kamers, de oppervlakte, , het niveau van de afwerking,… Als je het rooster correct invult, dan valt de zgn. evenredigheidsregel weg: die bepaalt dat de schadevergoeding evenredig is met het verzekerde risico. We leggen dit uit met een voorbeeld.

Stel, jouw woning heeft een heropbouwwaarde van 300.000 euro. Je gebruikt geen evaluatierooster en denkt zelf dat de heropbouwwaarde van het gebouw maar 240.000 euro is.. Met andere woorden, je verzekert het gebouw maar voor 80% . Als er zich een schade voordoet, ben je onderverzekerd. De evenredigheidsregel speelt dan en zorgt ervoor dat je ook maar 80% van de schade terugbetaald krijgt …

Bekom je met het evaluatierooster van Allianz toch een bedrag dat kleiner is dan de reële heropbouwwaarde? Geen nood, Allianz vergoedt (bij een volledige vernieling van je woning) toch de reële heropbouwwaarde.

Vul daarom steeds het evaluatierooster nauwgezet in. Zo wordt je schade volledig terugbetaald, met uitzondering van de vrijstelling uiteraard.

Opgelet, als je aan je woning belangrijke werken uitvoert, waardoor bijvoorbeeld het aantal kamers wijzigt, dan moet je dit melden aan je makelaar. De kans bestaat immers dat de verzekerde waarde van je woning aangepast moet worden.

Inboedel

Allianz heeft ook een evaluatiesysteem voor de inboedel. Hou er ook rekening mee dat de waarde van je inboedel kan veranderen doorheen de tijd. Als je bijvoorbeeld een nieuwe, dure flatscreen koopt, kan dit de waarde verhogen. Laat daarom je makelaar regelmatig checken of het verzekerde kapitaal voor je inboedel nog overeenstemt met de realiteit. Hou er ook rekening mee dat het voor bepaalde, dure voorwerpen nodig kan zijn om een aparte dekking te onderschrijven. Denk aan juwelen of kunst.

Goed om weten

Check regelmatig of de verzekerde waarde van je inboedel nog overeenstemt met de realiteit.