Persbericht

Sterke resultaten Allianz Benelux in 2015

Résultats financiers 2015

Brussel, Rotterdam, 19 februari 2016

Allianz Benelux heeft in 2015 een sterk financieel resultaat behaald.

De omzet bleef met 3,4 mia euro net onder het record van 2014. Het resultaat bleef stabiel dankzij een verdere verbetering van de combined ratio tot 96,2% (1).

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 19-02-2016

  • Premie-inkomen van 3,4 mia euro (2014: 3,7 mld. euro)
  • Operationeel resultaat stabiel op 231 mio euro (2014: 231 mln. euro)
  • Netto resultaat stijgt naar 188 mio euro (2014: 184 mln. euro)
  • Combined ratio verder verbeterd naar 96,2% (2014: 97,6%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Premie-inkomen

De daling van de omzet van Allianz Benelux naar 3,4 mia euro is het gevolg van onze strategie in Leven om meer in te zetten op Unit Linked producten in plaats van producten met gegarandeerde rendementen. Dit heeft een impact op de leven-activiteiten in België en Luxemburg. Het premie-inkomen in BOAR steeg licht, zowel in Nederland als België.

Winst

Ondanks de aanhoudende lage rente heeft Allianz zijn onderliggende technische winstgevendheid nog verder verbeterd. In 2015 boekte Allianz Benelux een, ten opzichte van 2014, stabiel operationeel resultaat van 231 mio euro en een nettowinst van 188 mio euro, een verbetering van 2,2%. De combined ratio tot slot verbeterde met 1,4%p tot 96,2%.

Allianz Benelux in 2015

Robert Franssen, Regional CEO van Allianz Benelux: "Ondanks de specifieke kenmerken van de verschillende markten in de Benelux hebben wij met onze in 2013 geconsolideerde organisatie al veel belangrijke synergiën gerealiseerd, zowel vanuit technisch oogpunt als in operationele efficiency. Onze klantgerichtheid, die wij mede vorm geven door vernieuwing van onze IT-platformen en aanzienlijke investeringen in digitale toepassingen, zal de positie van Allianz in de komende jaren verder versterken. In een zeer competitieve markt hebben onze activiteiten in BOAR zich gunstig ontwikkeld, zowel in volume als in resultaat, in het bijzonder geldt dit voor het segment Ondernemingen. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de acquisitie van de zakelijke schadeportefeuille van Aegon in Nederland, die in de komende maanden zal worden afgerond."

Kerncijfers 2015 (in miljoen euro)

Premie-inkomen
Leven 2.239 (2014: 2.518)
Schade 1.164 (2014: 1.135)
Total 3.403 (2014: 3.654)
Operationeel resultaat
Leven en asset management 123 (2014: 135)
Schade 108 (2014: 96)
Total 231 (2014: 231)

Noot voor de redactie

Over Allianz Benelux

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers in dienst van ruim 85 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via verzekeringsmakelaars, een brede waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 1.000 medewerkers en 2,4 miljard euro brutopremies.

Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en haar direct writer Allsecur. Allianz heeft in Nederland, circa 1.200 medewerkers en 1,0 miljard brutopremies.

Perscontact

Naam:

Paul Möller

Telefoon:

+31 (0)88 577 11 06

E-mailadres:

paul.moller@allianz.nl