Persbericht

Financiële kennis Belgen behoort tot top vijf van Europa.

Financiële kennis

Brussel, 21 maart 2017

  • België staat op een vijfde plaats op de Europese ranglijst van financiële geletterdheid.
  • Oostenrijk scoort het best op financiële kennis, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Nederland.
  • Bij de Belgen slaagde 11 procent er in om geen fouten te maken in een onderzoek naar financiële geletterdheid.
  • De financiële kennis in België ligt daarmee dicht bij het gemiddelde in Europa.

Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz naar de financiële geletterdheid onder consumenten in tien West-Europese landen waaraan België, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deelnamen.

Grote waardering voor financieel advies

Belgen winnen graag professioneel advies in. Het aandeel van de respondenten die financieel advies als nuttig ervaren, is met ruim 70% één van de hoogste in België. Nederlanders staan minder open voor professioneel advies. Fransen zijn zich er van bewust dat hun financiële geletterdheid te wensen over laat en vinden professioneel advies daarom wel nuttig.

Kloof tussen jong en oud

De financiële kennis van personen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Zo beantwoorden ouderen financiële vraagstukken beter dan personen onder de 35. Dit is in alle onderzochte landen merkbaar. Ook bij ons is dit het geval op vlak van financiële basiskennis. Wanneer het gaat om het inschatten van financiële risico’s blijken Belgische consumenten onder de 35 juist beter te scoren en stijgen ze boven het gemiddelde uit. Oudere Belgen van boven de 50 komen op dit punt als slechtste uit de bus.

Naast de leeftijdskloof is er in België een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Belgische vrouwen boven de 50 jaar zijn minder goed in het beantwoorden van vragen over financiële risico's. Zij geven ook aan zich minder bezig te houden met financiële beslissingen.

Invloed op financiële beslissingen

Hoe hoger de financiële geletterdheid, hoe beter mensen een oplossing kunnen vinden voor financiële vraagstukken. Het onderzoek naar financiële geletterdheid toont aan dat mensen met een goed begrip van financiële risico's en concepten twee keer zoveel kans hebben om betere financiële beslissingen te nemen. Zo is het aantal pensioenplanners hoger onder mensen die financieel bekwaam zijn, ongeacht de leeftijd.

Professor Annamaria Lusardi, wetenschappelijk directeur van het Global Financial Literacy Excellence Center van de George Washington University over het onderzoek: “Er zijn maar weinig studies die een vergelijking maken van de financiële geletterdheid tussen Europese landen. Ik ben daarom blij dat deze studie niet alleen bestaat uit een uitgebreide maatstaf voor de financiële geletterdheid maar de financiële kennis ook koppelt aan besluitvorming.”

“Dit onderzoek laat zien dat financieel bewustzijn geen gegeven is. Het grote verschil in financiële kennis tussen jongeren en ouderen is en blijft een aandachtspunt,” aldus Wilfried Neven, CEO van Allianz in België. “Allianz werkt uitsluitend samen via makelaars omdat we het belangrijk vinden dat de klant een professioneel advies krijgt. Je makelaar, je beste verzekering.”

Over het onderzoek

In het onderzoek stelde Allianz consumenten uit tien West-Europese landen uiteenlopende vragen over hun financiële geletterdheid. Deelnemende landen aan het onderzoek zijn België, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In elk land namen 1.000 respondenten deel aan het onderzoek. Het volledige onderzoeksrapport is te bekijken via http://projectm-online.com/app/uploads/Allianz-international-pensions-financial-literacy-2017-report.pdf.

Beeldmateriaal

private
Figuur 1: Ranking Europese landen naar financiële basiskennis op basis van alle vragen goed.

private
Figuur 2: Open voor professioneel advies versus financiële kennis volgens eigen inzicht.

Noot voor de redactie

Over Allianz Benelux

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 86 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via verzekeringsmakelaars, een brede waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,1 miljard euro. Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en haar direct writer Allsecur. Allianz heeft in Nederland, circa 1.000 medewerkers en een omzet van 1,1 miljard.

Perscontact

Naam:

Paul Möller

Telefoon:

+31 (0)88 577 11 06

E-mailadres:

paul.moller@allianz.nl