Persbericht

Solide resultaten Allianz Benelux in 2016

Résultats financiers 2015

Brussel, Rotterdam, 17 februari 2017

Allianz Benelux heeft in 2016 een solide financieel resultaat behaald

Allianz Benelux heeft in 2016 een solide financieel resultaat behaald (1). De omzet BOAR in de Benelux steeg met 5,9% tot ruim 1,2 mia. euro. De omzet van onze levenactiviteiten is gedaald door onze strategie om in Leven meer in te zetten op Unit Linked producten in plaats van producten met gegarandeerde rendementen.
Door de gevolgen van noodweer in de Benelux en de terroristische aanslagen in Brussel van 22 maart 2016, laat het operationeel resultaat van 205 mio. euro een daling zien ten opzichte van 2015. Deze gebeurtenissen, met een totale impact van 31 mio. euro, hebben de combined ratio, 98,1%, negatief beïnvloed.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 17-02-2017

  • Omzet 3,2 mia. euro (2015: 3,4 mia. euro)
  • Operationeel resultaat 205 mio. euro (2015: 231 mio. euro)
  • Netto resultaat 167 mio. euro (2015: 188 mio. euro)
  • Combined ratio 98,1% (2015: 96,2%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

 

Premies

De daling van de omzet van Allianz Benelux naar 3,2 mld. euro is het gevolg van onze keuze voor Unit Linked producten in Leven. Dit heeft conform onze verwachtingen een impact gehad op de omzet in België. De omzet van onze levenbedrijven in Nederland en Luxemburg liet over 2016 een gezonde groei zien. Ook de omzet BOAR in de Benelux steeg ruim (5,9%) ten opzichte van het voorgaande jaar.

Winst

Het noodweer in de Benelux en de terroristische aanslagen in Brussel hebben ons operationele en netto resultaat negatief beïnvloed. Zonder deze exceptionele gebeurtenissen was de combined ratio verder verbeterd tot 95,0%.
Ondanks de aanhoudend lage rente heeft Allianz zijn onderliggende technische winstgevendheid in zijn levenbedrijven op peil kunnen houden.
Samengevat een solide operationeel resultaat van 205 mio. euro over 2016 met een nettowinst van 167 mio. euro.

Allianz Benelux in 2016

Robert Franssen, Regional CEO van Allianz Benelux: "Het jaar 2016 was een moeilijk jaar voor ons in BOAR met de aanslagen in Brussel, overstromingen in België en hagelstormen in Nederland. Bovendien blijven onze Motor- en Volmachten-schaderesultaten in Nederland teleurstellend, alhoewel deze wel beter zijn dan het marktgemiddelde. In Leven sterkt de aanhoudend lage rente ons in de overtuiging dat de markt zich verder zal ontwikkelen richting Unit Linked oplossingen. Onze makelaars en klanten herkennen en waarderen dat wij hierin een duidelijke keuze hebben gemaakt.”

Kerncijfers 2016 (in miljoen euro)

Premie-inkomen
Leven 1.987 (2015: 2.239)
Schade 1.233 (2015: 1.164)
Total 3.221 (2015: 3.403)
Operationeel resultaat
Leven en asset management 124 (2015: 123)
Schade 81 (2015: 108)
Total 205 (2015: 231)

Noot voor de redactie

Over Allianz Benelux

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 86 miljoen klanten. In de Benelux biedt Allianz, via verzekeringsmakelaars, een brede waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,1 miljard euro. Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en haar direct writer Allsecur. Allianz heeft in Nederland, circa 1.000 medewerkers en een omzet van 1,1 miljard.

Perscontact

Naam:

Bruno Peelman

Telefoon:

+32 (0)2 214 63 10

E-mailadres:

bruno.peelman@allianz.be