Cyberverzekering

Cyber Plan  

Wist je dat?

Er elke dag 4.000 ransomware-aanvallen plaatsvinden die bedrijven digitaal gijzelen?

En GDPR?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens bezitten of verwerken. Overtreders kunnen zware straffen oplopen.
Enkele tips:

  • Identificeer de persoonsgegevens die onder de GDPR-wetgeving vallen (categorieën en type gegevens).
  • Duid een verantwoordelijke aan, de DPO (Data Protection Officer).
  • Licht je klanten in over de verwerking van hun gegevens.
  • Vraag hun expliciete toestemming, indien nodig explicatie als het gevoelige gegevens zijn.
  • Beveilig de gegevens wanneer bestanden buiten het bedrijf worden verstuurd (encryptie,…).
  • Wanneer een klant dat vraagt, moet je zijn gegevens kunnen overmaken (aan hemzelf of aan een derde).
  • Bewaar de gegevens niet langer dan de tijd die nodig is voor verwerking.