Aankomst van een medewerker

Een nieuwe medewerker aansluiten

Een nieuwe medewerker aansluiten

Bij aankomst moet een nieuwe medewerker verplicht worden aangesloten bij de groepsverzekering volgens de aansluitingsvoorwaarden van uw groepsverzekeringsreglement.

Welk formulier heeft u nodig?

Afhankelijk van het type groepsverzekering dat u onderschreven heeft, kiest u één van de volgende aansluitingsformulieren:

Aansluitingsformulieren Beschijving Document
Easy Plan Als u een groepsverzekering ‘Easy Plan’ die een specifieke oplossing biedt voor een beperkt aantal aangeslotenen heeft, gebruik dan het aansluitingsdocument Easy Plan. PDF
Groepsverzekering (zonder keuze) Als de medewerker volgens het reglement geen waarborgkeuze mag maken, gebruik het aansluitingsdocument groepsverzekering (zonder keuze). PDF
Groepsverzekering (met keuze) Als uw medewerker een keuzemogelijkheid voor de waarborg(en) overlijden, overlijden door ongeval en/of arbeidsongeschiktheid heeft, gebruik dan het aansluitingsdocument groepsverzekering (met keuze). PDF
Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid Bij een collectieve verzekering met enkel de waarborg arbeidsongeschiktheid, gebruik het Aansluitingsdocument Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. PDF
Beroepsgebonden ziektekostenverzekering Voor een nieuwe aansluiting bij uw hospitalisatieverzekering, gebruik het Aansluitingsdocument Beroepsgebonden ziektekostenverzekering. PDF

Na de aansluiting

Allianz stuurt een pensioenfiche, een attest van aansluiting voor arbeidsongeschiktheid en/of de ziektekostenverzekering en – in geval van laattijdige aansluiting – een premieborderel voor de voorbije periode.

Een nieuwe medewerker kan bij een vorige werkgever al een pensioenreserve hebben opgebouwd. Deze kan kosteloos overgeheveld worden naar de nieuwe groepsverzekering. De aanvraag tot individuele reserve-overdracht gebeurt via de verzekeraar van de vorige werkgever.

Een reserveoverdracht is echter niet mogelijk voor contracten die dienen tot terugbetaling van een hypothecaire lening, contracten waarop een voorschot is genomen en contracten waarvoor een aanvaardende begunstigde werd aangewezen.