Informatie voor werknemers

Pensioenfiches en andere informatie

Documenten werknemer 

Een pensioenfiche bevat informatie over uw opgebouwde pensioenreserves en eventueel andere bijkomende waarborgen.

 

Algemeen

Hieronder vindt u een document met meer informatie over de groepsverzekering.

Informatie voor aangeslotenen
 

Pensioenfiche op 1 januari van elk jaar

Deze pensioenfiche met de gegevens over je verworven rechten:

  • vermeldt alle informatie over de waarborgen leven en overlijden
  • geeft een indicatie of er al dan niet een wezenrente en/of bijkomende prestatie bij overlijden door ongeval is voorzien
  • vermeldt het financieringsniveau
  • kan je raadplegen op mypension.be
 

Contractuele fiche

Dit is onze gebruikelijke fiche op datum van de jaarberekening.
Deze fiche vermeldt de bedragen van alle waarborgen, ook de aanvullende.
Als de datum van de jaarberekening voorzien in het pensioenreglement van je werkgever op
1 januari valt, zal de informatie over de waarborgen leven en overlijden dezelfde zijn als deze op de pensioenfiche. Als de jaarberekening niet op 1 januari valt, zal de informatie verschillend zijn.

Hieronder vind je voorbeelden van contractuele fiches.

Vaste bijdrage (Defined Contribution of DC plan) Vaste bijdrage met uitleg Vaste prestatie (Defined Benefits of DC plan) Vaste prestatie met uitleg