Internationale oplossingen

Wie zijn we

Internationale oplossingen

Dankzij haar ervaring in bedrijfspensioenen en haar wereldwijde aanwezigheid, biedt Allianz specifieke oplossingen voor het opstellen, het beheer en de harmonisatie van passende pensioenregelingen voor werknemers, managers en expats van Belgische bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland en buitenlandse bedrijven met vestigingen in België.

Meer info
 

Allianz Global Benefits

Hoewel de lokale vestigingen van eenzelfde bedrijf wereldwijd verspreid kunnen zijn, krijgen zij toch vaak dezelfde vragen over Employee Benefits voorgelegd en hebben zij met quasi dezelfde risico's te maken. Om de groepsverzekeringen, de contracten geneeskundige verzorging, … van de filialen van multinationals te coördineren en onderling te beheren, werden internationale verzekeringsnetwerken opgericht.

Een van die netwerken is AGB – Allianz Global Benefits – het internationaal netwerk voor "Employee Benefits" van de wereldverzekeraar Allianz.

Door zijn mondiaal netwerk en zijn grote knowhow, biedt AGB multinationals de mogelijkheid om groepsverzekeringsplannen in te voeren in de verschillende landen waar zij actief zijn. Deze plannen worden beheerd door de lokale verzekeringsmaatschappijen, voornamelijk Allianz entiteiten, die lid zijn van het netwerk. Zo wordt er steeds rekening gehouden met de lokale wetgeving en met de sociale voorzieningen van elk land, bij het onderschrijven van een nieuw verzekeringscontract.

Producten & oplossingen

Contact voor internationale oplossingen EB

Hans De Schrijver
Tel. : +32 2 214 74 07

Email

Hospitalisatieverzekeringen voor expatriates

Multinationals moeten geregeld medewerkers naar het buitenland sturen, voor een beperkte periode of voor een langere opdracht. Eén van hun hoofdbekommernissen daarbij is het behoud van het welzijn en de sociale zekerheid voor die werknemers. Ofwel komt noch de sociale zekerheid van het gastland, noch die van hun vaderland tussen tijdens de speciale periode van hun verplaatsing. Ofwel is er helemaal geen sociale zekerheid in het land waar zij zich tijdelijk moeten vestigen.

Allianz Worldwide Care is een ziektekostenverzekeraar met vestiging in Ierland die zich richt tot iedere persoon, die te maken heeft met internationale mobiliteit. Het gaat zowel over de personen die in België of in het buitenland verblijven. Met Allianz Worldwide Care maakt de werkgever een globaal plan op voor al zijn expatriates of kiest hij voor verschillende plannen per groep expatriates.

Meer info