Jaarberekening

Jaarlijkse berekening van de waarborgen

Jaarberekening

Voor uw groepsverzekering is er elk jaar op de hoofdvervaldag een herberekening.

Deze hoofdvervaldag vindt u terug in het groepsverzekeringsreglement.

Contact

Employee Servicing
Tel. : 02/214.66.66

Contacteer ons

Een maand voor de hoofdvervaldag

Allianz stuurt u een brief of een e-mail, met als bijlage de loonlijst of het excelbestand waarop alle bij Allianz aangesloten werknemers vermeld zijn.

Vul het nieuwe brutosalaris in en verbeter de andere gegevens waar nodig in de daarvoor voorziene kolommen.

Kijk deze lijst ook na om te zien wie er ontbreekt en wie er geschrapt mag worden. Meld ontbrekende aansluitingen en uittredingen met de daarvoor bestemde documenten.

 

Informatie

Het is erg belangrijk dat u ons juiste en volledige gegevens doorstuurt om de nieuwe voordelen en premies te berekenen, de fiscale 80%-regel te controleren en voor elke aangeslotene een geactualiseerde pensioenfiche op te maken.

Allianz bezorgt u na het uitvoeren van de jaarlijkse berekening de volgende documenten:

  • een geactualiseerde pensioenfiche voor de aangeslotene  
  • een premieborderel met de nieuwe premies na jaarberekening

Meld ons ook in de loop van het jaar elke beweging zo snel mogelijk.