Risicowaarborgen

Wat zijn risicowaarborgen

Wat zijn risicowaarborgen

Groepsverzekeringen bevatten naast pensioenopbouw vaak ook risicowaarborgen.

 

Waarborgen

  • Uitkeringen bij overlijden van een aangeslotene
  • Tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid (een rente en/of premievrijstelling)
  • Tussenkomst bij hospitalisatie
 

Bij overlijden van een medewerker

Vul de Aangifte van overlijden van een personeelslid aangesloten bij de groepsverzekering in.

Allianz zal de begunstigden contacteren en de contracten in hun voordeel uitbetalen. Als het overlijden laattijdig wordt gemeld, krijgt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

Aangifte van overlijden van een personeelslid aangesloten bij de groepsverzekering
 

Bij arbeidsongeschiktheid

Vul het formulier Aangifte van arbeidsongeschiktheid aan de voorzijde zelf in. Laat uw medewerker de achterzijde invullen en het document, vergezeld van de nodige attesten, opsturen naar Allianz.

Allianz onderzoekt de aangifte en vraagt zo nodig bijkomende inlichtingen. Het dossier wordt voorgelegd aan de adviserende geneesheer en bij aanvaarding voert Allianz de prestaties uit zoals die voorzien zijn in de overeenkomst.

Aangifte van arbeidsongeschiktheid
 

Bij hospitalisatie van een medewerker

De verzekerde met een Assurcard dient aangifte te doen:

  • via de website www.assurcard.be
  • via het callcenter 0800/32213
  • via de AssurCard-kiosk in het ziekenhuis.

De verzekerde die niet in het bezit is van een AssurCard dient bij hospitalisatie het formulier Aangifte bij ziekte of ongeval in te vullen.

Aangifte bij ziekte of ongeval