Vertrek van een medewerker

De oorzaken van het vertrek van een medewerker

De oorzaken van het vertrek van een medewerker

Het vertrek van een medewerker kan verschillende oorzaken hebben. Ook voor deze gebeurtenissen zijn overzichtelijke formulieren ter beschikking.

 

Pensioen

Voor een medewerker die uw bedrijf verlaat wegens (vervroegde) pensionering vult u het document Aangifte van vertrek van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering in.

Allianz stuurt de aangeslotene na ontvangst een brief met informatie over zijn groepsverzekering. Hij kan deze ten vroegste opnemen op zijn 60ste verjaardag.

Als het (vervroegd) pensioen laattijdig wordt verwerkt, ontvangt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

Aangifte van vertrek van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering
 

Ontslag

Vul bij ontslag van een medewerker het document “Aangifte van ontslag van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering” in.

Allianz bezorgt u een brief waarin de aangeslotene wordt ingelicht over de toestand van zijn contract en zijn keuzemogelijkheden. Als het vertrek laattijdig wordt verwerkt, ontvangt u ook een terugstortingsborderel voor de te veel betaalde premies.

Aangifte van ontslag van een personeelslid aangesloten bij een groepsverzekering

Uittreders kunnen hun pensioenfiche enkel raadplegen op

mypension.be

Overdracht van reserves

Ook als een medewerker op het moment van uittreding geopteerd heeft om zijn/haar reserves in de groepsverzekering te laten, voorziet de wet dat deze ex-medewerker te allen tijde de mogelijkheid blijft behouden om zijn/haar reserves kosteloos over te dragen naar:

  • de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever.
  • naar de onthaalstructuur verbonden aan de groepsverzekering van zijn vorige werkgever. Bij de overdracht naar de onthaalstructuur worden de reserves opgewaardeerd aan een vaste intrestvoet tot de leeftijd van 65 jaar. Deze intrestvoet stemt niet noodzakelijk overeen met de intrestvoet die gewaarborgd werd op de reserves in de oorspronkelijke groepsverzekering.
  • naar een gemeenschappelijke pensioenkas die de kosten beperkt en de winst verdeelt onder haar aangeslotenen in verhouding tot hun reserves. Meer informatie vindt u hier.

Welke optie ook gekozen wordt, de overdracht verbreekt elke band met de bepalingen van het pensioenplan van de vorige werkgever.

Een reserve-overdracht is echter niet mogelijk voor contracten die dienen tot terugbetaling van een hypothecair krediet, contracten waarop een voorschot is genomen en contracten waarvoor een aanvaardende begunstigde werd aangewezen.

Gebruik hieronder het formulier dat overeenkomt met de aanvraag van de uittreder.

Aanvraag overdracht reserves naar de nieuwe werkgever

Aanvraag overdracht reserves naar de onthaalstructuur

Aanvraag overdracht reserves naar een gemeenschappelijke pensioenkas

Allianz neemt contact op met de nieuwe verzekeringsonderneming en stuurt u na overdracht van de reserves een bevestiging.