Wijzigingen

Wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de groepsverzekering

Wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de groepsverzekering

Er zijn heel wat mogelijke wijzigingen in verband met één van uw medewerkers die een invloed kunnen hebben op de groepsverzekering

 

Algemene wijzigingen

  • Wijziging van de familiale toestand: huwelijk, geboorte,…
  • Categoriewijziging, bijvoorbeeld van bediende naar kaderlid
  • Loopbaanonderbreking
  • Verandering in de tewerkstellingsgraad, bijvoorbeeld van 100% naar 80%.

Deze wijzigingen zijn op één document gegroepeerd: Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging.

Allianz bezorgt u een aangepaste pensioenfiche indien de wijziging aanleiding geeft tot aanpassing van de waarborgen. Als de wijziging laattijdig gebeurt, is er ook een premieborderel voor de voorbije periode.

Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging
 

Begunstigingswijzigingen

Een aangeslotene kan binnen bepaalde voorwaarden de begunstigden bij overlijden wijzigen. Laat in dit geval het document Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging begunstiging bij overlijden invullen.

Allianz bezorgt, als aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is, een bijvoegsel bij het contract, te ondertekenen en terug te sturen door de verzekerde.

Groepsverzekering – Aanvraag tot wijziging begunstiging bij overlijden