Praktische info gezondheid

Als zelfstandige verzekerd tegen (arbeids)ongevallen

(arbeids)ongevallen

Heb je personeel in dienst, dan ben je verplicht om voor hen een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar zelf ben je in die arbeidsongevallenpolis niet gedekt.

 

Volgende waarborgen zijn opgenomen.

Je doet er dan ook goed aan om voor jezelf een lichamelijke ongevallenverzekering te onderschrijven. Die kan de volgende waarborgen bevatten:

  • arbeidsongeschiktheid (tijdelijk en blijvend)
  • overlijden
  • medische kosten

Deze dekkingen gelden doorgaans wereldwijd en zowel in je privé- als in je beroepsleven.

Je makelaar bekijkt samen met jou welke dekkingen voor jou het best aansluiten bij je behoeften en verwachtingen.

Goed om weten

Verzeker jezelf tegen de financiële gevolgen van een ongeval.