Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website aangenamer en gebruiksvriendelijker te maken. Door onze website te bezoeken, aanvaardt u onze cookies. U kunt op elk moment en wanneer u dat wenst de instellingen voor cookies wijzigen.
› Meer weten over cookies › Aanvaarden

 FAQ activiteit

Meest gestelde vragen

 • Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?
 • Is een polis Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing verplicht?
 • Wat houdt een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid in?

Wat is het principe ?

Het principe is heel eenvoudig: ben je werkgever, dan moet je voor je werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doe je dat niet en raakt een werknemer gewond tijdens de uitoefening van zijn job, dan dreig je zelf voor de schadevergoeding op te draaien. Je wordt dan immers ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dat zal je werknemer vergoeden, maar die vergoeding nadien verhalen op jou.

Wie is verzekerd?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt je werknemers, personeelsleden met een leercontract, tijdelijke werkkrachten … Jij bent zelf niet gedekt. Wil je jezelf ook verzekeren, dan moet je een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten. Ook zelfstandige medewerkers zijn normaliter niet gedekt.

Wat is verzekerd?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt ongevallen tijdens het werk, maar ook op weg naar en van het werk.

Belangrijk is dat er sprake moet zijn van een externe, niet-lichamelijke oorzaak. Denk aan een rek met goederen dat omvalt en op het been van een werknemer terechtkomt. Wanneer iemand plots in elkaar zakt door bijvoorbeeld een acuut hartfalen, dan wordt dit meestal niet beschouwd als een arbeidsongeval (geen externe, niet-lichamelijke oorzaak).

Wat wordt vergoed?

De arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt de medische kosten van de werknemer en keert ook een arbeidsongeschiktheidsvergoeding uit. Die wordt berekend op basis het loon van de werknemer, dat wel begrensd is. De vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van een rente. Uiteraard wordt deze rente enkel uitgekeerd als de betrokken werknemer tijdelijk of permanent niet meer kan werken. Wanneer een werknemer overlijdt naar aanleiding van een arbeidsongeval, dan wordt een overlijdenskapitaal uitbetaald aan de nabestaanden.

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet er een externe, niet-lichamelijke oorzaak zijn.

Wettelijke verplichting

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken … maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Het feit dat het om een ‘objectieve aansprakelijkheid’ gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op een schadevergoeding, zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechterlijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Een verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal publiek toegankelijke inrichtingen.

Je aansprakelijkheid als bestuurder

Als ondernemer neem je risico’s. Je draagt ook een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover klanten, medewerkers, externe partners … Wanneer je bepaalde beslissingen neemt, bestaat de kans dat een benadeelde partij je aansprakelijkheid als bestuurder in vraag stelt. Het is dan ook essentieel om die aansprakelijkheid goed af te dekken via een uitgebreide verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid of D&O.

Het bedrijf of je vennootschap onderschrijft de polis. Alle bestuurders en mandatarissen van de onderneming zijn verzekerd, en ook feitelijke bedrijfsleiders, permanente vertegenwoordigers en de erfgenamen van de bestuurders.

Wat dekt zo’n verzekering?

Welke waarborgen bevat zo’n D&O-verzekering dan?

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid: zowel de financiële gevolgen van je aansprakelijkheid als de kosten voor burgerlijke verdediging zijn gedekt;
 • strafrechtelijke verdediging: de verzekeraar neemt de kosten voor de verdediging op zich.

D&O-plan van Allianz

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering D&O Plan van Allianz biedt je enkele opvallende meerwaarden:

 • Je wordt vergoed vanaf de eerste euro. Er is geen vrijstelling.
 • Het gaat om een verzekering op maat:
  • Je bepaalt zelf de verzekerde bedragen.
  • Je duidt zelf de bestuurders met naam en toenaam aan.
  • Word je strafrechterlijk vervolgd, dan kan je vrij je advocaat kiezen.
  • De dekking blijft lopen tot vijf jaar na het beëindigen van de polis voor eisen die ingediend worden op basis van ‘fouten’ die gemaakt werden vóór het einde van de polis. Het risico mag dan wel niet verzekerd zijn bij een andere maatschappij.
  • Er is een wereldwijde dekking (met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada).
  • Je krijgt een tarief op maat van je bedrijf.

Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid is onmisbaar voor elke ondernemer.