Praktische info activiteit

Je aansprakelijkheid voor toevertrouwde goederen

Toevertrouwde goederen

Krijg je in je bedrijf soms goederen in bewaring waaraan je moet werken? Denk bijvoorbeeld aan auto’s, meubels of elektronische toestellen die hersteld dienen te worden. Zorg dan dat je verzekerd bent voor schade die je aan die goederen zou veroorzaken.

 

Een bijkomende waarborg kan helpen

Wanneer je aan zo’n toevertrouwd voorwerp schade toebrengt, dan is dit niet automatisch gedekt in je polis BA Uitbating. Je moet daartoe een aanvullende waarborg ‘toevertrouwde goederen’ onderschrijven. Ook voorwerpen die gratis aan je toevertrouwd zijn, kunnen daarin verzekerd worden. Idem dito voor gehuurde goederen en onroerende goederen. Belangrijk is wel dat je de algemene voorwaarden van je polis goed naleest, zodat je perfect weet wat jouw polis precies dekt.

Een BA-dekking voor toevertrouwde goederen dekt de materiële schade aan de toevertrouwde goederen tijdens de uitoefening van je activiteit. Stel dat je een TV-toestel moet herstellen, maar dat bij het verplaatsen op de grond laat vallen, dan is de schade gedekt in de waarborg ‘toevertrouwde goederen’.

Ook immateriële gevolgschade is verzekerd. Stel, je bent een garagehouder en moet het onderhoud aan een taxi uitvoeren. Een medewerker let niet goed op en rijdt met een ander voertuig tegen de taxi. Daardoor is de taxi gedurende een week immobiel en kan de klant zijn job niet uitoefenen. Het inkomstenverlies dat hij oploopt, noemen we immateriële gevolgschade.

Het spreekt voor zich dat een polis BA Uitbating en een dekking voor toevertrouwde goederen geen eenvoudige verzekeringsproducten zijn. Je doet er dan ook goed aan om je te laten bijstaan door een makelaar. Die zal je alle informatie bezorgen over de mogelijke dekkingen.

Goed om weten

Een dekking voor toevertrouwde goederen is een optionele waarborg in je polis BA Uitbating.