Excedentaire lonen

Excedentaire lonen 

Wist je dat?

Loonverlies voor werknemers met een bezoldiging boven het wettelijk maximum kan vermeden worden