Praktische info personeel

De voorwaarden om als een arbeidsongeval beschouwd te worden

arbeidsongeval

Zeg niet zomaar arbeidsongeval tegen elk ongeval op de werkvloer. Wij zetten voor jou de voorwaarden op een rijtje waaraan een ongeval moet voldoen om als een arbeidsongeval beschouwd te worden.

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval?

Het ongeval moet gebeuren tijdens en door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst. Het spreekt voor zich dat een arbeidsongeval gelinkt moet zijn aan de beroepsactiviteit van het personeelslid. Dit betekent echter niet dat een arbeidsongeval enkel en alleen op de werkvloer kan voorvallen. Ook buiten de traditionele werkuren kan dit, wanneer het gezag van de leidinggevenden nog steeds geldt.

Het is ook essentieel dat het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk. Stel, twee van je werknemers krijgen ruzie om een privésituatie en dit leidt tot een letsel bij één van beide. Zoiets is geen arbeidsongeval, want er is geen link met de uitvoering van het werk.

Een arbeidsongeval kan ook gebeuren op de normale weg naar en van het werk. Wanneer één van je werknemers met de fiets naar het werk komt en onderweg omvergereden wordt door een roekeloze bestuurder, dan wordt dit ook vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar. De normale weg hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn. Het is best mogelijk dat je werknemer om bepaalde redenen (bv. wegenwerken) een andere route verkiest.

Het ongeval moet een plotse gebeurtenis zijn.
Contact met elektriciteit of vuur is hiervan een duidelijk voorbeeld. Maar als je werknemer een hartaanval krijgt doordat hij jarenlang last had van stress, dan is dit geen plotse gebeurtenis.

De oorzaak moet extern zijn.
Wanneer een zware doos op een werknemer valt, dan is dit een arbeidsongeval. Wanneer een werknemer een hersenbloeding krijgt in de auto op weg naar het werk, dan is dit geen arbeidsongeval.

Het ongeval moet een letsel veroorzaken.
Dit moet niet noodzakelijk een fysiek letsel zijn, zoals een verstuiking, breuk of brandwonde. Ook een mentaal letsel (zenuwinzinking) kan in bepaalde gevallen als een arbeidsongeval gezien worden.

Goed om weten

Een arbeidsongevallen-
verzekering vergoedt ook ongevallen op weg naar en van het werk.