Praktische info personeel

Gewaarborgd loon na een arbeidsongeval

Gewaarborgd loon

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid een tijdlang recht op hun volledige loon. Is de arbeidsongeschiktheid te wijten aan een arbeidsongeval, dan neemt de arbeidsongevallenverzekeraar een groot deel van de kosten daarvan op zich. Maar als werkgever moet jij toch nog een bepaald gedeelte zelf betalen. Hoe kan je dat vermijden?

Hoe werkt dit?

Gewaarborgd loon

Een werknemer die arbeidsongeschikt is na een arbeidsongeval (of een ongeval op weg naar en van het werk), heeft tijdens een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Met andere woorden, tijdens die periode krijgt hij zijn volledige loon uitbetaald door zijn werkgever.

Wat betaal jij als werkgever?

Als werkgever recupereer jij maar 90% van de kosten voor het gewaarborgd loon. Ook je patronale lasten worden niet vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Concreet zal jij als werkgever dus opdraaien voor:

  • 10% van het basisloon (dit is wettelijk beperkt) van de maand volgend op het ongeval
  • de patronale lasten van de maand volgend op het ongeval

Ligt het loon evenwel hoger dan het wettelijk maximum, dan zal je ook dit gedeelte boven het basisloon moeten betalen tijdens de eerste maand na het ongeval.

Hoe verhelp je dit?

Je kan jezelf als werkgever deze kosten besparen door de verzekering Gewaarborgd loon na arbeidsongeval te onderschrijven. Op die manier zorg je ervoor dat je arbeidsongevallenverzekering alle kosten bij een ongeval meteen dekt.

Goed om weten

Bespaar jezelf heel wat kosten door de verzekering Gewaarborgd loon na arbeidsongeval te onderschrijven.