Online diensten

OAsys

OAsys

Via het webportaal OAsys, kunnen alle ondernemingen hun arbeidsongevallen elektronisch aangeven en ongevallendossiers beheren.
Dit geldt zowel voor ondernemingen met een beperkt aangiftevolume als voor ondernemingen met een groter aangiftevolume.

Aanmelden

Beveiligde webportalen

Deze beveiligde webportalen zijn enkel toegankelijk voor personen die beschikken over een login en passwoord.

Raadsgeneesheren

Raadsgeneesheren

Via het webportaal is een interactieve communicatie mogelijk tussen de schadebeheerders en de regionale raadsgeneesheren. Alle opdrachten, schadedossiers en medische verslagen worden online verstuurd.

Aanmelden
 

Allianz WorkSafe

Allianz WorkSafe

Een online toepassing waarmee u:

  • een evaluatie kan opmaken van uw huidig preventieniveau
  • een stappenplan kan opstarten en verbeteringen kan toebrengen aan uw preventiebeleid
  • uw evolutie kan opvolgen door arbeidsongevallen te beperken en zo voor een betere rendabiliteit te zorgen.
Ontdek onze video Aanmelden

Preventie - Verzekering

Preventie - Verzekering

Via het webportaal kunnen de dienstenchequebedrijven / uitzendkantoren praktische en gebruiksvriendelijke informatie terugvinden om hun werknemers op te leiden en te informeren.

Aanmelden