Praktische info geld

Wat gebeurt er bij het overlijden van de verzekerde?

overlijden

Bij een levensverzekering is er niet alleen een verzekeringnemer, maar ook een verzekerde en een begunstigde. Als de verzekerde overlijdt, wat gebeurt er dan met de levensverzekering?

Overlijdensdekking of niet?

De verzekeringnemer is diegene die het contract onderschrijft. De verzekerde is de man of vrouw die het voorwerp van de verzekering uitmaakt. De begunstigde is diegene die het kapitaal krijgt bij leven en/of overlijden. In bepaalde gevallen zijn verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde dezelfde persoon, in andere niet.

Wat gebeurt er als de verzekerde overlijdt vooraleer het contract afloopt?

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Bevat de levensverzekering een overlijdensdekking, dan wordt dit verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Is in het contract geen overlijdensdekking opgenomen, dan maken we een onderscheid tussen een tak 21- en een tak 23-product:

  • Bij een tak 21-contract wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de begunstigde(n).
  • Bij een tak 23-levensverzekering wordt de waarde van het contract op dat moment uitgekeerd aan de begunstigde(n).

Zoals je merkt, is de aanduiding van de begunstigde(n) in je contract geen vluchtig detail. Denk goed na over de begunstigde(n) in je contract en check regelmatig of dit nog overeenstemt met de realiteit. Denk bijvoorbeeld aan nieuw samengestelde gezinnen, waarbij wel de ex-partner nog als begunstigde staat aangeduid … Vraag je makelaar om raad.

Goed om weten

Denk goed na over de keuze van de begunstigde(n) in je levensverzekering.