Praktische info geld

Roerende voorheffing vermijden

Roerende voorheffing vermijden

Bij een tak 21-levensverzekering betaal je in principe roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75%. Hier vind je tips hoe je die roerende voorheffing kunt vermijden en zo je rendement kunt opkrikken.

Concreet

Op een tak 21-levensverzekering betaal je 25% roerende voorheffing. Deze heffing wordt berekend op een fictief minimumrendement van 4,75%.

Nochtans kan je deze roerende voorheffing vermijden als:

  • je contract langer dan acht jaar loopt en je het kapitaal gedurende die periode onaangeroerd laat

of

  • je in het contract een overlijdensdekking van minstens 130% opneemt, deze behoudt gedurende de volledige looptijd van het contract en de verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde in geval van leven dezelfde zijn.

Ook als het contract uitbetaald wordt omdat de verzekerde overlijdt, hoeft er geen roerende voorheffing betaald te worden.

Je betaalt geen roerende voorheffing op een tak 23-levensverzekering, tenzij die voorziet in een gewaarborgd rendement:

  • en je het geld binnen de acht jaar opvraagt
  • en in het contract geen overlijdensdekking van 130% opgenomen werd.

Goed om weten

Laat je het geld in een tak
21-contract langer dan acht jaar onaangeroerd, dan betaal je geen roerende voorheffing.