Package Allianz All-in-One Pro

Arbeidsongevallen (Wet)

Arbeidsongevallen (Wet)

De verzekering Arbeidsongevallen verzekert uw werknemers tijdens hun beroepsactiviteit en het woon-werkverkeer. Bij een ongeval krijgen werknemers een vergoeding die quasi gelijk is aan hun loon.

In geval van een ernstig arbeidsongeval:

 • psychologische bijstand aan slachtoffers (of aan de familie in geval van overlijden)
 • persoonlijke begeleiding bij hun professionele
  re-integratie

Liability Plan (BA Ondernemingen)

Liability Plan (BA Ondernemingen)

Liability Plan verzekert uw Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid in het kader van uw professionele activiteit.

Liability Plan dekt onder andere:

 • door een accidentele milieuaantasting
 • door een zware fout van een personeelslid
 • tijdens de deelname aan beurzen en tentoonstellingen
 • door een voedselvergiftiging

Biz Plan (Brand KMO)

Biz Plan (Brand KMO)

De brandverzekering die uw handelszaak, uw kantoor, uw gebouw volledig beschermt. In geval van schade kan u altijd op ons rekenen: bewaking van uw gebouwen, verplaatsing van uw meubelen en koopwaar in een opslagplaats, sturen van een kuisploeg,…

Biz Plan dekt onder andere:

 • vandalisme (tot 10.000 €), kosten voor een slotenmaker of bij verlies van de sleutels, waarden in een brandkast tot 3.000 €
 • zonnepanelen
 • kosten voor het opzoeken van een water- of gaslek
 • gebroken flatscreens