Praktische info gebouwen, IT & machines

Wat dekt een polis Machinebreuk?

Machinebreuk

Een polis Machinebreuk dekt de kosten van de herstelling en vervanging van machines in geval van accidentele schade. Optioneel kunnen een aantal extra waarborgen onderschreven worden, zoals

  • versneld vervoer van onderdelen
  • hulp van technici uit het buitenland.

Wat omvat een dergelijke verzekering?

Voor veel zelfstandigen en kmo’s is een goed draaiend machinepark een essentiële voorwaarde voor zakelijk succes. Machines die beschadigd zijn en niet naar behoren werken, hebben een negatieve impact op de rendabiliteit en kunnen tot financiële verliezen leiden. Ongeacht of je eigenaar of huurder bent van machines is een sluitende verzekeringsdekking noodzakelijk.

Vaste machines en mobiele machines

Zowel vaste machines (industriële productiemachines, technische installaties, verwarmings- en koelinstallaties …) als mobiele machines (werftoestellen, vorkheftrucks …) kunnen verzekerd worden.
In de bijzondere voorwaarden van je contract wordt een lijst opgenomen van de verzekerde machines (met aard, model/type, serienummer, …).
Schade door een interne oorzaak is gedekt voor vaste machines, maar is een aanvullende waarborg voor mobiele machines.

Verschil met onderhoudscontract

Een polis Machinebreuk verschilt grondig van een onderhoudscontract, dat bijna steeds tussenkomt bij niet-accidentele schade. Beide vullen elkaar dus zeer goed aan. Voor een voorstel op maat van je activiteit en machinepark neem je best contact op met je makelaar.