Regelgeving

Regelgeving

allianz verzekeringen waarden

In deze rubriek vindt u nuttige informatie in verband met de onderschrijving en het beheer van uw contracten.

Segmenteringscriteria

Voortaan zijn de voorwaarden van segmentatie strikt omschreven. De doelstelling is de bescherming van de verzekeringsnemer, de verzekerde (en de begunstigde in levensverzekeringen) tegen elke vorm van willekeurige ongelijke behandeling. Hieronder de verschillende segmentatiecriteria die door Allianz worden gehanteerd.

Segmentatiecriteria niet-Leven verzekeringen Segmentatiecriteria Leven verzekeringen Segmentatiecriteria verzekeringscontract hospitalisatiekosten

 

Consumenten bescherming

In 2014 heeft een nieuwe reglementering, AssurMiFID genaamd, het daglicht gezien in de verzekeringssector.
Hiermee moeten uw belangen beter worden beschermd gedurende de volledige procedure van onderschrijving en beheer van uw contracten alsook bij de schadegevallen en de vereffening van uw levensverzekeringencontracten.

Reglementering MiFID

 

Wat verstaan we onder belangenconflict?

Allianz voert intern ook een algemeen beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

Uittreksels uit het preventiebeleid van belangenconflicten

 

Fatca

Onze maatschappij respecteert zoals alle verzekeringsmaatschappijen van de Allianz Groep de Amerikaanse FATCA wetgeving (= Foreign Account Tax Compliance Act). Allianz Benelux is een ‘participating FFI‘ ( = deelnemende buitenlandse financiële instelling) geregistreerd op de site van de Amerikaanse fiscus met het nr. ZAYJZP.00154.ME.056.

Het W8-BEN-E formulier met de classificatie van onze maatschappij

 

Wie zijn we ?

Met deze brochure willen we expliciet voldoen aan bepaalde voorschriften voorzien in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, en in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Voorstellingsfiche