Arbeidsongevallen

Wat doen bij schade?

Schade Arbeidsongevallen

Ongevalsaangifte door de werkgever

 • Binnen een termijn van acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van het ongeval. Indien deze termijn wordt overschreden kunnen er sancties volgen voor de werkgever.
 • Het “medisch attest van eerste vaststelling“, ingevuld door de arts die de eerste medische zorgen verstrekt, dient ook te worden opgestuurd. Zodra dit attest in uw bezit is, maar zeker binnen tien werkdagen na ontvangst dient u het attest over te maken aan uw arbeidsongevallenverzekeraar.
 • Indien het dossiernummer bij de verzekeraar reeds gekend, gelieve dan deze referte te vermelden op het attest.
 

Online diensten

Online diensten verzekering

Gemakkelijk en snel

 • 24/24 uur beschikbaar
 • Aangifte en consultatie van schadedossiers
 • Opvragen van uw gegevens voor de opmaak van uw jaarverslag IDPB
 • Opvragen van VCA-attesten
 • Voorbehoud toegang*
 

Sociale bijstand

Sociale bijstand Arbeidsongevallen

In geval van een ernstig arbeidsongeval kan u beroep doen op onze dienst 'Sociale bijstand'.

Zij zorgt voor:
 • De psychologische bijstand aan slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen.
 • De psychologische bijstand aan de familie van overleden slachtoffers.
 • De persoonlijke begeleiding van slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen bij hun professionele
  re-integratie.